Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

II SA/Wa 1632/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zarówno z uwagi na wyłączenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji publicznej...
o dostępie do informacji publicznej zawarto stosowne unormowania, w myśl których podmioty wymienione w art. 4 ustawy, zobowiązane są do udzielania wszelkiej informacji...

IV SAB/Gl 284/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-25

, art. 77 oraz art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego,, - art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,, - art...
. 2 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,, - art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez...

I OZ 1119/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

informacji wnioskodawca został zobowiązany przez organ w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Sąd powziął wiadomość, że przed Trybunałem...
pojęcia 'informacja przetworzona', której udzielenie ustawa o dostępie do informacji publicznej uzależnia od wystąpienia szczególnej istotności takiej informacji...

II SAB/Op 29/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-25

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198, ze zm.), Z urzędu Sądowi wiadome jest, że w dniu 4 listopada...
i ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w szczególności w zakresie, w jakim nie regulują...

II SAB/Po 14/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-05

. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, w szczególności w zakresie, w jakim nie regulują z należytą...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, przed zamknięciem rozprawy lub przed przystąpieniem do wyrokowania możliwości odniesienia się do nie podniesionych w skardze...

II SAB/Po 122/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-19

wymienionych w art. 4 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym danych chronionych z mocy uregulowań szczególnych, a także stanowiących element akt...
, w tym podmiotowi wymienionemu przykładowo w art. 4 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przed zamknięciem rozprawy lub przed przystąpieniem...

II SAB/Po 118/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-19

, art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, w szczególności w zakresie, w jakim nie regulują z należytą precyzją...
się w posiadaniu podmiotów wymienionych w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, lub /i podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Bk 285/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-16

ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W trakcie postępowania sądowego Sąd powziął wiadomość, że przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygnaturą SK 27/14...
zarejestrowane zostało postępowanie z indywidualnej skargi o zbadanie zgodności art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z art. 61 ust. 1 i 2...

I OSK 559/15 - Postanowienie NSA z 2017-07-07

roku o dostępie do informacji publicznej, w szczególności w zakresie, w jakim nie regulują z należytą precyzją relacji między tą ustawą a art. 61 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4...
RP, lub /i podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym danych chronionych z mocy uregulowań szczególnych...

I OSK 2859/13 - Postanowienie NSA z 2014-08-19

. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych...
naruszały art. 1 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej dalej u.d.i.p.. Wojewódzki...
1   Następne >   +2   +5   8