Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

IV SA/Po 351/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-02

warunkować dostępu do zaliczki alimentacyjnej. Powyższe względy winny mieć na uwadze organy administracji publicznej ponownie rozstrzygające sprawę., Z powyższych względów...
świadczeń rodzinnych tegoż Ośrodka (złożony w celu ustalenia czy Skarżący spełnia przesłanki uznania go za 'osobę samotnie wychowującą'), udzielił informacji o sytuacji...

III SA/Kr 834/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-07

kara pozbawienia wolności jest szczególną życiową przesłanką, w której ograniczony jest dostęp do otwartego rynku pracy., W uzasadnieniu wskazanej na wstępie decyzji...
alimentacyjnego. Organy administracji publicznej nie mogą z kolei pochopnie umarzać należności, gdyż sytuacja materialna dłużnika może w przyszłości ulec zmianie w wyniku...

III SA/Gd 365/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-05

sierpnia 2007 r., Kolejną decyzją z dnia z dnia 3 października 2007 r. nr [...] wskazany organ administracji publicznej przyznał K. B. zaliczkę alimentacyjną na O. P...
o przyznaniu świadczeń osobie uprawnionej, a nie wskazanej w tym przepisie informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku...

II SA/Łd 1046/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-16

złożone przez skarżącego, dotyczące stanu zdrowia skarżącego i stwierdził, iż zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdza informacji, że P. K. jest obecnie leczony...
związane z dostępem do lekarza z powodu organizacji opieki lekarskiej w Areszcie Śledczym, a także na ograniczone możliwości pełnego przedstawienia swojej sytuacji...

IV SA/Gl 524/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-15

alimentacyjną. Zatem osoba zainteresowana miała pełny dostęp do tej informacji przed złożeniem wniosku. Zmianę decyzji organ odwoławczy uzasadnił faktem, iż strona...
dodatkowo, iż wniosek o zaliczkę alimentacyjną w przypadku osoby pełnoletniej ma wypełnić ona sama, a informacja o tym znajduje się na pierwszej stronie druku wniosku o zaliczkę...