Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

II FSK 2744/19 - Wyrok NSA z 2021-03-24

funkcjonowania publicznego operatora pocztowego, nakazując przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego jedynie w zakresie ustalenia, czy listonosz miał swobodny dostęp...
rozprawy w dniu 28 marca 2014 roku we wskazanej sprawie, a obalającego wiarygodność adnotacji, czynionych przez listonosza publicznego operatora pocztowego Poczty [...] S.A....

I SA/Gd 1105/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-13

, że na podstawie Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, Ewidencji Gruntów i Budynków, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz na podstawie...
przedstawionej przez stronę informacji na temat nieruchomości i praw majątkowych, które mogłyby być przedmiotem hipoteki przymusowej oraz rzeczy ruchomych i zbywalnych praw...