Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony

II SO/Wa 25/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

ze skargi E. Z. na bezczynność [...] Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. wymierzyć [...] Okręgowej Izbie...
o dostęp do informacji publicznej w postaci dokumentacji konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału [...] Szpitala [...]., Skarżąca podkreśliła...

II SO/Wa 18/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-06

dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego gwarantowanego m.in. w art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawodawca w art. 21 pkt 1...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwiększył gwarancje procesowe nadania biegu sprawie i skrócił...

II SO/Wa 34/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-07

(art. 54 § 2 ustawy)., Mając jednak na uwadze charakter prawa dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego gwarantowanego m.in. w art. 61...
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawodawca w art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058) zwiększył...

II SO/Wa 17/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-06

. 54 § 2 ustawy)., Mając jednak na uwadze charakter prawa dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego gwarantowanego m.in. w art. 61 Konstytucji...
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawodawca w art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwiększył...

I OZ 1180/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-26

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), dalej powoływanej jako 'u.d.i.p.', a w konsekwencji nie podlega obowiązkom wynikającym z art...
. o dostępie do informacji publicznej i wskazał, że obowiązek przekazania Sądowi skargi istnieje niezależnie od tego, czy organ (podmiot) ten uznaje, że skarga nie należy...

II SO/Gd 11/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-30

na uwadze charakter prawa dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), ustawodawca w art. 21 pkt 1...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwiększył gwarancje procesowe nadania biegu sprawie i skrócił...

I OZ 1647/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

o dostępie do informacji publicznej. Organizacja charytatywna nie posiada bowiem wyspecjalizowanego aparatu urzędniczego ani komórki zajmującej się oceną składanych...
pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.) upłynął w tej sytuacji w dniu 6 lipca 2016 r. Opóźnienie...

II SO/Wa 16/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-12

). Przy czym mając na uwadze charakter prawa do dostępu do informacji publicznej, ustawodawca w art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
, w sprawie dostępu do informacji publicznej. Ustalenia terminowości wykonania tego obowiązku należy dokonać mając na względzie termin piętnastodniowy., W myśl zaś art. 55 § 1...

I OZ 270/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-30

i 2015 w związku z postępowaniami dotyczącymi przestępstwa wskazanego w art. 23 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia 27...
kwietnia 2015 r. organ odpowiedział, że wnioskowane informacje w jego ocenie nie stanowią informacji publicznej, a dostęp do nich można uzyskać w trybie przewidzianym...

II SO/Wa 86/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-13

. 54 § 2 tej ustawy, skargi na bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia wniosku z dnia, 1 marca 2010 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., Postępowanie...
dostępu informacji publicznej, złożonej do Sądu za pośrednictwem organu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prowadzi pod sygn. akt II SAB/Wa 294/10. Skarga wpłynęła...
1   Następne >   +2   +5   +10   86