Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

II SA/Wa 344/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-21

sędziego w rozpoznawaniu sprawy, z uwagi na orzekanie we wcześniejszej sprawie ze skargi skarżącego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oraz niepodzielanie...
do informacji publicznej postanawia oddalić wniosek. Pismem z dnia 17 września 2016 r., złożonym na Biurze Podawczym WSA w Warszawie w dniu 30 września 2016 r., A. S...

I OZ 232/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-07

o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w W. z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...
ze skargi skarżącego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oraz niepodzielanie przez skarżącego poglądu Sądu wyrażonego w wydanym orzeczeniu, stanowi przejaw...

II SA/Sz 60/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-18

w niniejszej sprawie mają wyrobiony i odmienny co do ustawy o dostępie do informacji publicznej pogląd, nie pozwala to zachować wymaganej bezstronności., Niezależnie...
, którego wniosek dotyczy., Dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jest treść oświadczenia woli...

I OSK 662/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Stowarzyszenia [...] na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć...

I OSK 678/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Stowarzyszenia [...] na bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu RP w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej...

I OW 44/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

informacji publicznej postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku do rozpoznania wniosku. Sędziowie orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym...

II SA/Bk 863/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-03-28

publicznej, ocenić zgodność czynności pobrania opłaty za dostęp do informacji publicznej. Z kolei przy oddaleniu skargi z powodu wskazywanej przez Komornika kolizji art...
przy Sądzie Rejonowym w S. z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: oddalić wniosek...

II SAB/Kr 43/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-30

[...] w zakresie dostępu do informacji publicznej postanawia: odmówić wyłączenia sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Pawła Darmonia, Magdy Froncisz i Tadeusza...

II SAB/Kr 6/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-19

[...] w przedmiocie wniosku skarżącego z dnia 8 września 2016 r, złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej postanawia: odmówić wyłączenia sędziów Wojewódzkiego Sądu...

II SAB/Kr 83/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-19

Społecznej w [...] w zakresie dostępu do informacji publicznej postanawia: odmówić wyłączenia sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Pawła Darmonia, Magdy...
1   Następne >   +2   +5   7