Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Bd 812/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-12-13

, do których należy kierować wnioski - w kontekście powołanej przez Skarżącego ustawy z dnia [...]. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1764...
do informacji publicznej, informacji na temat wszystkich decyzji podjętych przez Naczelników Pierwszego oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w T. na podstawie przepisów rozdziału 7a...

I SA/Po 952/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-04

na rozwiązanie umowy w wyniku wypowiedzenia dokonanego przez 'B'. Spółka nie może uzyskać dostępu do obiektów przez grunty 'B', jak również dostępu do nich z drogi publicznej...
pierwszej instancji brak dostępu do nieruchomości przez teren należący do 'B' czy z drogi publicznej /krajowej/ nie może być uzasadnieniem dla ważnego interesu podatnika...

II FSK 1172/07 - Wyrok NSA z 2008-06-26

oraz ich wydanie nastąpiły na Giełdzie Papierów Wartościowych w obrocie publicznym w 2004 r. W ocenie wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży akcji spółki P.-M. S.A....
., w sposób określony w art. 52 pkt 1 lit. b) u.p.d.o.f. to znaczy nabytych na podstawie publicznej oferty (...). Warunków tych nie spełnia nabycie akcji P. -M. S.A....

III SA/Wa 2056/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-22

prawnych za 2014 r. w wysokości 598.019,30 zł wraz z odsetkami za zwłokę, w ramach wsparcia niestanowiącego pomocy publicznej., Złożony wniosek Skarżąca uzasadniła...
występującym w sprawie interesem publicznym. Argumentowała, że jest beneficjentem świadczeń w ramach realizacji umowy offsetowej z dnia 22 października 2008 r., zawartej...

I SA/Go 211/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-11

podatkowej skarżąca nie korzystała ze świadczeń opieki społecznej ani świadczeń rodzinnych., Na podstawie oświadczenia skarżącej organ I instancji uzyskał informację...
naruszenie:, - art. 67a § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, polegające na nienależytym ustaleniu ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego,, - art. 121 §...

I SA/Gl 924/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-16

od kilku lat stratę. Zdaniem spółki, jej zadłużenie wynika m.in. z braku dostępu do drogi publicznej, co uniemożliwia jej dokonanie jakiejkolwiek inwestycji na nieruchomości...
. W latach 2019 - 2021 nie korzystała z pomocy de minimis, zaś zdaniem spółki powodem zaistniałej sytuacji jest brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej., Następnie...

II FSK 701/07 - Wyrok NSA z 2008-06-26

, iż publiczny charakter oferty oznacza powszechny dostęp do akcji bez względu na liczbę osób, do których jest ona skierowana, a nie tak jak w niniejszej sprawie skierowanie...
Papierów Wartościowych w obrocie publicznym w 2004 r., W ocenie wnioskodawczyni, dochód uzyskany ze sprzedaży akcji spółki P.-M. S.A. był zwolniony z opodatkowania na podstawie...

II FSK 916/07 - Wyrok NSA z 2008-06-26

w zgodzie z linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego. W konsekwencji Sąd ocenił, iż publiczny charakter oferty oznacza powszechny dostęp do akcji bez względu...
, akcje nowej spółki P.-M. S.A. zostały wydane akcjonariuszom P. S.A. Emisja akcji oraz ich wydanie nastąpiły na Giełdzie Papierów Wartościowych w obrocie publicznym w 2004...

III SA/Wa 1768/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

nie może być określona jako budowlana, gdyż nie posiada dostępu do drogi publicznej. Potencjalny klient nie otrzymałby np. pozwolenia na budowę. Powyższe powoduje brak możliwości...
, na ten moment dom jest do kapitalnego remontu, a z powodu wady prawnej w postaci braku dostępu do drogi publicznej, wartość tej nieruchomości jest kilkukrotnie niższa...

I SA/Łd 366/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-21

, czy plan przebudowy drogi krajowej zapewnia skarżącym właściwy dostęp do drogi publicznej (tj. przystosowany do prowadzonej działalności gospodarczej)., Jakkolwiek obecnie...
Informacji Prawnej Lex 40/2015 ). W judykaturze podnosi się przy tym ,że 'Przesłanki umorzenia (a więc ważny interes podatnika i interes publiczny) należy oceniać...
1   Następne >   +2   +5   9