Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Ke 730/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-01-18

okoliczność, iż wskutek objęcia ich prawami autorskimi i w dodatku wyjęcia ich spod reżimu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U....
pożarnej nie będą mogły prowadzić skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych, gdyż dostęp do wody służącej do zewnętrznego gaszenia pożaru będzie ograniczony lub wręcz...

SAB/Rz 47/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-09

Pożarnej, bezczynność ta polega na naruszeniu zasad określonych w art.6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 października 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jak również art. 73...
się żadne postępowanie, którego stroną byłby skarżący., Tym samym nie można mówić o naruszeniu ustawy o dostępie do informacji publicznej w rozumieniu powyższej ustawy...

II SA/Wr 575/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-17

. z o.o. na decyzję D. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie nakazu zapewnienia dostępu do hydrantów zewnętrznych...
. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w O. nakazał S. Sp. z o.o. zapewnić dostęp do hydrantów zewnętrznych nadziemnych usytuowanych...

II SA/Łd 1114/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-21

budynku jako objazd pętlicowy zapewniając przejazd bez cofania pojazdu, w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do 30% obwodu zewnętrznego budynku, przy czym bliższa...
i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych; droga pożarowa powinna zapewniać...

II SA/Sz 190/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-25

oraz ograniczający dostęp do ww. pomieszczenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 11 i pkt 18 d rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów...
budowlanych i terenów., 7) Zapewnienie nieograniczonego dostępu do hydrantu wewnętrznego znajdującego się w garażu poprzez usunięcie składowanych w miejscu jego lokalizacji...

VII SA/Wa 2135/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-31

a budynkiem znajdują się drzewa uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Z drugiej strony budynku możliwy jest dostęp do klatek...
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności...

II SA/Sz 203/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-29

sposób, aby był zapewniony dostęp do 30 % obwodu zewnętrznego budynku,, 2) droga pożarowa na odcinku opisanym w pkt 1 powinna mieć zapewnione następujące parametry:, a) bliższa...
i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych,, c) wyjścia z przedmiotowego budynku...

III SA/Łd 573/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-01-31

sposobem dotarcia do lokalu 56 było otwarcie siłowe drzwi do lokalu. Prowadzenie działań ratowniczych przez dostęp do mieszkania z klatki schodowej umożliwia szybkie dotarcie...
zostaną zauważone szczególnie w przypadku pożaru nierozwiniętego. Ponadto dostęp do mieszkania od strony elewacji i możliwość prowadzenia działań ratowniczych z podnośnika...

VII SA/Wa 1074/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-15

o funkcji użyteczności publicznej,, - w obiekcie można wyróżnić następujące przestrzenie: sala sprzedaży, pomieszczenie kierownika, komora odstaw, zaplecze socjalno...
znajdował się pracownik i informacja o treści: 'Fajerwerki podaje sprzedawca'. Materiały pirotechniczne składowane były podczas kontroli w metalowych półkach (koszykach...

II SA/Gl 676/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-11

, stanowiący załącznik do protokołu. Stwierdzono, że w całości obiekt zakwalifikować można jako służący użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele handlowe...
Spółki zaakceptował termin 20 kwietnia 2011 r. jako datę podpisania protokołu. W dniu 19 kwietnia 2011 r. do Komendy została jednak przekazana informacja, że nikt nie został...
1   Następne >   +2   4