Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

IV SA/Wr 596/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-30

oraz określonych w rozporządzeniu informacji i dokumentów. W związku z tym, kontrola przez sąd administracyjny orzeczeń wojskowych komisji lekarskich o zdolności...
się, z treści rozporządzenia MON z dnia, 10 maja 2004 r. wynika, że zaprotezowanie zębów wyklucza dostęp do zawodowej służby wojskowej tylko kandydatom do służby...