Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

I OSK 1556/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

elektronicznej o adresie [...] e-mail z informacją zawierającą hasło dostępu ([...]) do swojego konta, tj. w dniu 16 lipca 2009 r. do P. F. i w dniu 22 lipca 2009 r. do R...
z prywatnej skrzynki pocztowej, a więc za pośrednictwem sieci publicznej, co zwiększyło ryzyko dostępu do danych osobowych przez osoby trzecie. W tym kontekście odrzucenie...

II SA/Go 680/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-13

dochodzenia naruszonych konstytucyjnie wolności i praw (por. wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r. sygn. K 28/97). Prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach...
) oraz prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach (art. 60 Konstytucji RP), o czym wspomniano wyżej i częściowo będzie jeszcze mowa w dalszej części...

II SA/Go 674/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-28

czerwca 1998 r. sygn. K 28/97). Prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach dla wszystkich obywateli polskich niepozbawionych praw publicznych jest prawem...
przez władzę publiczną (art. 32 Konstytucji), prawa do sądu (art. 45 i art. 77 ust. 2 Konstytucji) oraz prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach (art. 60...

II SA/Go 835/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-17

to - jej zdaniem - również art. 60 Konstytucji, który zakłada, że obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych...
z niej) muszą być precyzyjnie sformułowane, bo tylko wówczas można ocenić, czy obywatele mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Określenie...

II SA/Go 703/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-13

). Narusza to - jego zdaniem - również art. 60 Konstytucji, który zakłada, że obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej...
(a także zwolnienia z niej) muszą być precyzyjnie sformułowane, bo tylko wówczas można ocenić, czy obywatele mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach...

II SA/Go 827/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-20

, że obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Jak bowiem wynika z orzecznictwa Trybunał...
, bo tylko wówczas można ocenić, czy obywatele mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Określenie kryteriów zwalniania z określonej służby publicznej...

I OSK 652/13 - Wyrok NSA z 2014-04-23

dotyczącym polityki, wydarzeń publicznych i społecznych, nie zawierających klauzuli zabronionego dostępu i zakazu używania. W piśmie tym obwiniony podał, że ewentualne otwarcie...
dyscyplinarnej z art. 166 pkt 1 ustawy o Służbie Celnej., Naczelnik Urzędu Celnego [...] odnosząc się do kwestii dotyczącej powzięcia informacji o przedmiotowym naruszeniu podał...

II SA/Ke 578/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-06

, że obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Trybunał Konstytucyjny wskazał bezpośrednio, że prawo...
, czy obywatele mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy...

II SA/Bk 563/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-14

). Prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach dla wszystkich obywateli polskich niepozbawionych praw publicznych jest prawem konstytucyjnym (art. 60...
chronionych praw obywatelskich tj. dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach dla wszystkich obywateli polskich posiadających pełnię praw publicznych. Prowadzi...

II SA/Bk 558/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-26

i powołane w nim wcześniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego). Prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach dla wszystkich obywateli polskich...
jednego z konstytucyjnie chronionych praw obywatelskich tj. dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach dla wszystkich obywateli polskich posiadających pełnię...
1   Następne >   +2   +5   +10   41