Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

II SA/Wa 1169/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), art. 62 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...
objęta wnioskiem zainteresowanego informacja stanowi informację publiczną, to jej udostępnienie jest niemożliwe z uwagi na treść art. 5 ust. 1 ww. ustawy o dostępie...

II SA/Po 356/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-07

niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń', 'osobom upoważnionym przez właściwy organ, instytucję lub przedsiębiorstwo państwowe przysługuje prawo dostępu...
oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów...

II SA/Łd 445/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-07

. Spółka wskazała, że nowoprojektowane działki: nr 664/1, 664/2 i 664/3, nie mające dostępu do drogi publicznej, docelowo mają stanowić jedności gospodarcze: działka...
,, 2. art. 97 ust. 1 i ust. 2 u.g.n., poprzez żądnie od wnioskodawcy przedstawienia informacji lub dokumentów ponad wskazany w tym przepisie katalog załączników,, 3. art...