Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 647/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-03-07

do informacji publicznej, w których ustawodawca normą zawartą w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) wyposażył każdego w publiczne prawo podmiotowe dostępu do informacji publicznej, a tym samym tym bardziej w interes prawny...

II SAB/Po 46/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-14

Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 [aktualnie: Dz.U. z 2015 r., poz. 2058], z późn. zm...
) rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz 2) art. 61 Konstytucji i przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. W ocenie Sądu przepis art. 61...

II SA/Wa 1674/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

[...], wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych. Przedmiotem skargi Fundacji 'T.' jest decyzja Ministra Finansów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Na stronie...
skarżącej działanie lub bezczynność organu w sprawie z zakresu dostępu do informacji publicznej spoczywa obowiązek uiszczania kosztów sądowych (§ 2 ust. 6 rozporządzenia...

II SAB/Wa 299/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-15

rozpoznania wniosku z dnia 20 maja 2011 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. zwolnić B. P. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla B. P. adwokata...
oraz ustanowienie adwokata w sprawie dotyczącej dostępu do informacji publicznej. Na podstawie informacji przedstawionych przez stronę w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie...

II SAB/Wa 223/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-21

rozpoznania wniosku z dnia 29 września 2010 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. zwolnić B. P. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla B. P...
oraz ustanowienie adwokata w sprawie dotyczącej dostępu do informacji publicznej. Na podstawie informacji przedstawionych przez stronę w urzędowym formularzu wniosku...

II SAB/Wa 176/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-12

Prezydenta W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: przyznać T. K. prawo pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych...
oraz ustanowienie adwokata. T. K. wraz ze skargą na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, wystąpiła z wnioskiem o przyznanie jej prawa...

II SA/Łd 315/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-22

dla Ł. w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej postanawia: przyznać skarżącemu prawo pomocy poprzez zwolnienie...
[...] w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej., Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym skarżący jest osadzony w zakładzie karnym...

II SA/Łd 315/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-24

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej p o s t a n a w i a przyznać i nakazać wypłatę z funduszu Skarbu Państwa Wojewódzkiego...
ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej., W dniu 19 stycznia 2018 r. ustanowiony z urzędu pełnomocnik przedstawił opinię o braku podstaw do wniesienia skargi...

II SAB/Wa 55/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

Prezydenta W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: przyznać T. K. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. T...
należnego od wniesionej skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, wystąpiła z wnioskiem o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie...

II SA/Wa 1405/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-11

z siedzibą w [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: przyznać K. N. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów...
z siedzibą w [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., Skarżący, w celu wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego w sprawie orzeczenia, złożył wniosek o przyznanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100