Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

IV SA/Wr 697/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-15

oraz uniemożliwiać dostęp do informacji publicznej., W podsumowaniu strona stwierdziła, że organ przeprowadził postępowanie w sprawie naboru wadliwie, sprzecznie z ustawą i regulaminem...
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Natomiast zasada przejrzystości oznacza, że postępowanie prowadzone jest według jasnych...

IV SA/Wr 70/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-15

lub administracyjnym oraz uniemożliwiać dostęp do informacji publicznej., Formułując zarzuty skargi strona wskazała na naruszenie:, 1. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Natomiast zasada przejrzystości oznacza, że postępowanie prowadzone jest według jasnych reguł, pozwalających...

III SA/Łd 591/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-13

równego dostępu do służby publicznej., Informacja upubliczniona w BIP jest następstwem prawidłowo sporządzonego protokołu, jest niejako jego 'odbiciem', powinna zawierać...
. Dlatego też omawiany artykuł, mimo że pozornie ogranicza dostęp do informacji publicznej do 'wymagań określonych w ogłoszeniu', w rzeczywistości poszerza zakres informacji...

II SA/Rz 877/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-18

) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.). Taki akt lub czynność musi mieć bowiem charakter...
Informacji Publicznej polegającą na wyborze R. K. na stanowisko urzędnicze starszego administratora Krytej Pływalni w [...]., Z akt sprawy wynika, że skarżący ubiegał...

IV SA/Wr 95/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-15

, bądź też na traktowaniu ich jako informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Natomiast zasada...
. 4 ustawy, a przez to uniemożliwiać m.in. dostęp do informacji publicznej., Kierując się przedstawioną argumentacją, Sąd działając na podstawie art. 151 p.p.s.a. oddalił...

IV SA/Wr 879/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-15

ogłaszania niektórych informacji z naboru, bądź też na traktowaniu ich jako informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
. może pozostawać w kolizji z treścią art. 13 ust. 4 ustawy, a przez to uniemożliwiać m.in. dostęp do informacji publicznej., Kierując się przedstawioną argumentacją, Sąd...

VII SA/Wa 1/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (zwanym dalej: 'Biuletynem'), o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
. Wybór przez Wójta kandydata do zatrudnienia jak i umieszczenie informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej nie stanowi zatem czynności z zakresu...

III SA/Łd 1147/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-03

w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm...
. oraz opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy B. w dniu 9 lipca 2015 r., W wyniku przeprowadzonego postępowania, według zasad...

III SA/Lu 146/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-26

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352), zwanym dalej 'Biuletynem', oraz na tablicy informacyjnej w jednostce...
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta [...] w pełnym wymiarze czasu pracy., W ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszczonym na tablicy...

III SA/Lu 984/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-10

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony...
w Wydziale Prawnym w pełnym wymiarze czasu pracy., W ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszczonym na tablicy informacyjnej urzędu, określono rodzaj...
1   Następne >   +2   4