Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Lu 301/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-29

[...][...], co do którego istnieje możliwość dostępu w trybie dostępu do informacji publicznej, a zatem w istocie działanie wbrew przepisom prawa mające na celu utrudnienie...
. W takim zaś wypadku należałoby udostępnić akta bez zastrzeżeń., Możliwość dostępu do informacji publicznej uregulowana jest przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie...

I SA/Lu 302/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-29

Rejonowego dla [...] w W. z dnia [...][...], co do którego istnieje możliwość dostępu w trybie dostępu do informacji publicznej, a zatem w istocie działanie wbrew...
do akt sprawy. W takim zaś wypadku należałoby udostępnić akta bez zastrzeżeń., Możliwość dostępu do informacji publicznej uregulowana jest przepisami ustawy z 6 września...

OSK 1060/04 - Wyrok NSA z 2005-02-02

ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej informacji dotyczącej kupców prowadzących obecnie działalność gospodarczą na targowisku przy ul. G. w W., położonym...
związany jest z daniną publiczną, to dane te są chronione przez art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej bowiem dotyczą...

II FSK 1071/15 - Wyrok NSA z 2017-05-12

dostępu do informacji publicznej, a zatem w istocie działanie wbrew przepisom prawa mające na celu utrudnienie dostępu do akt sprawy podatnikowi i jego pełnomocnikowi...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. u. Nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej zwana: 'u.d.i.p.'). Dlatego nawet jeśli określony w rozstrzygnięciu podatnik zrezygnuje...

I SA/Gd 1730/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-04

naruszono obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisy postępowania administracyjnego. W jej ocenie nieruchomość, będąca przedmiotem...
administracyjnego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej a także niewydanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaleceń konserwatorskich oraz pozwolenia...

I SA/Gd 1731/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-04

naruszono obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisy postępowania administracyjnego. W jej ocenie nieruchomość, będąca przedmiotem...
administracyjnego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej a także niewydanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaleceń konserwatorskich oraz pozwolenia...

I SA/Gl 443/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-19

przedmiotowych dokumentów;, 4) art. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych w związku art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j....
w sprawie skarżącego;, 10) art. 1 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez jego nieuwzględnienie i nie zastosowanie w przedmiotowej...

I SA/Ol 745/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

, nie mogą być również ujawnione w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782, dalej - u.d.i.p.)., Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 u.d.i.p....
, postanowieniem z dnia '[...]' wyłączył z akt prowadzonego postępowania kontrolnego, ze względu na interes publiczny rozumiany jako obowiązek ochrony informacji objętych...

I SA/Ol 749/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

podatkowego, nie mogą być również ujawnione w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782, dalej - u.d.i.p....
z dnia '[...]' wyłączył z akt prowadzonego postępowania kontrolnego, ze względu na interes publiczny rozumiany jako obowiązek ochrony informacji objętych tajemnicą...

I SA/Ol 741/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-10

sprawy dokumentów zawierających informacje niejawne, a także do innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny., Kwestie...
informacje niejawne są wyłączane w trybie przepisów powołanej ustawy., Wyłączenie zaś dokumentów z akt ze względu na interes publiczny może nastąpić m.in. w przypadku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100