Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

III SA/Wa 701/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-09

publiczny, a przez to ograniczyć Skarżącemu dostęp do informacji oraz dokumentów. Takie zachowanie organu leży w interesie publicznym i nie narusza prawa strony...
w jego rozstrzygnięciu na czym polegał interes publiczny stanowiący podstawę do odmowy dostępu do pełnych akt postępowania., W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 153 p.p.s.a....

V SA/Wa 207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-11

członkowskich przy wydawaniu Wiążących Informacji Taryfowych, które set-top boxy nie zawierające modemu, ale umożliwiające interaktywną wymianę informacji i dostęp do Internetu...
umożliwić dostęp do Internetu i zapewnić interaktywność lub dwustronną wymianę informacji. Dla celów klasyfikacji znaczenie ma sama tylko możliwość dostępu do Internetu...

V SA/Wa 1840/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-25

przy wydawaniu Wiążących Informacji Taryfowych, które set-top boxy nie zawierające modemu, ale umożliwiające interaktywną wymianę informacji i dostęp do Internetu za pomocą...
do Internetu i zapewnić interaktywność lub dwustronną wymianę informacji. Dla celów klasyfikacji znaczenie ma sama tylko możliwość dostępu do Internetu, a nie zastosowana...

V SA/Wa 175/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-11

członkowskich przy wydawaniu Wiążących Informacji Taryfowych, które set-top boxy nie zawierające modemu, ale umożliwiające interaktywną wymianę informacji i dostęp...
umożliwić dostęp do Internetu i zapewnić interaktywność lub dwustronną wymianę informacji. Dla celów klasyfikacji znaczenie ma sama tylko możliwość dostępu do Internetu...

V SA/Wa 46/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-11

technologię Ethernet umożliwiającą dostęp do sieci Internet oraz posiadający funkcjonalność dwukierunkowej wymiany informacji, winien być klasyfikowany do kodu TARIC 8528 71...
, które set-top boxy nie zawierające modemu, ale umożliwiające interaktywną wymianę informacji i dostęp do Internetu za pomocą interfejsu Ethernet, klasyfikują do kodu CN 8528...

I SA/Kr 1127/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-05

Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] września 2020r. znak: [...] w przedmiocie żądania udostępnienia informacji oraz dokumentów; I. uchyla zaskarżone postanowienie...
ust. 1 oraz 3 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zwrócił się do S. sp. z o.o. z żądaniem udzielenia informacji oraz dokumentów dotyczących zdarzeń stanowiących...

I SA/Lu 219/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-29

(np. zmniejszenia wartości sprzedaży), za którą odpowiedzialność ponosiłyby organy podatkowe, które informacje te pozyskały i których były dysponentami. W interesie publicznym...
niezanonimizowanych informacji. Z akt sprawy wynika, iż wyłączenie przedmiotowych dokumentów z uwagi na ważny interes publiczny nastąpiło także postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli...

I SA/Go 383/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-25

to z decyzji nr 148/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2017r. W celu ustalenia czy na terenie tych działek istnieje konieczność ochrony informacji niejawnych...
czy na działce nr [...] istnieje konieczność ochrony informacji niejawnych. Zarząd zapytał właśnie o tę działkę gdyż jest to ogólnie dostępną droga. Komendant Regionalnej...

III SA/Wa 2207/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

działania, tyle że względem poszkodowanego przez nieznanego lub nieubezpieczonego sprawcę, również nie będzie miał dostępu do takich informacji. Na marginesie należy dodać...
Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji dotyczącej wysokości dochodu za 2017 r. oddala skargę...

I SA/Op 290/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-05

do A w [...], wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 roku (§ 5 ) i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nysa oraz w siedzibie A w [...] zlokalizowanego...
z jego treści § 4, zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nysa oraz siedzibie A w [...], zlokalizowanego na terenie B w [...]. Ten przyjęty przez Gminę...
1   Następne >   +2   +5   +10   56