Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

III SA/Wa 3516/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

, powołując się na orzecznictwo sądów, że w trybie dostępu do informacji publicznej nie mogą być ujawnione indywidualne dane podatnika, płatnika, inkasenta, znajdujące...
w W. wynika, że Wspólnota nie może domagać się udzielenia informacji dotyczących innego podatnika, a w trybie dostępu do informacji publicznej nie mogą być ujawnione...

I SA/Bk 425/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-03

Repozytorium Informacji Publicznej wskazany w ustawie o dostępie do informacji publicznej) - żaden grunt do rejestru nr [...] nie został wpisany. Należy także wskazać...
Samodzielnego Publicznego P. Zakładu Opieki Zdrowotnej w C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie określenia...

II FSK 2688/16 - Wyrok NSA z 2018-09-14

wyjaśnił, ze ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do działania stron i ich pełnomocników w toku postępowania podatkowego., Decyzją z dnia 6 maja...
- iż posiadane przez nią drogi wewnętrzne stanowiące własność Skarbu Państwa mają charakter publiczny, gdyż korzystają z nich okoliczni mieszkańcy. Decyzja ta została na wniosek...

I SA/Gl 616/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-18

w K. (jako do użytkownika wieczystego nieruchomości, na której znajduje się zbiornik '[...]') w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie...
informacji, czy zbiornik na terenie Gminy P. '[...]' jest zbiornikiem retencyjnym oraz o nadesłanie dokumentacji dotyczącej zbiornika, tj. instrukcji gospodarowania...

I SA/Gl 90/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji, czy zbiornik na terenie Gminy P. bez nazwy jest zbiornikiem retencyjnym oraz o nadesłanie dokumentacji dotyczącej...
Gminy P. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2013 r., wydruków informacji uproszczonych gruntów dotyczących...

I SA/Sz 15/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-10

' a złożyła wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia istnienia dostępu do drogi publicznej działek o nr [...] i nr [...] położonych przy ul...
. [...] oraz względów technicznych związanych z zapewnieniem tym nieruchomościom dostępu do drogi publicznej oraz dowodu z przesłuchania w charakterze strony likwidatora 'R...

I SA/Sz 14/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-10

wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia istnienia dostępu do drogi publicznej działek o nr [...] położonych przy ul. [...] oraz względów...
technicznych związanych z zapewnieniem tym nieruchomościom dostępu do drogi publicznej oraz dowodu z przesłuchania w charakterze strony likwidatora 'R' na okoliczność prób...

I SA/Op 509/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-28

i i). Pierwsza z nich ma dostęp do drogi publicznej, jednakże nie jest położona w jej ciągu, a druga ze wskazanych działek nie ma dostępu do drogi publicznej. Powyższe...
pojazdów - do ulicy tej każdy będzie miał swobodny dostęp. Zdaniem skarżącej mimo braku zaliczenia do określonej kategorii dróg publicznych, ulica może być traktowana jak droga...

I SA/Gl 644/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-11

., że: 'nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową poprzez działki nr [...] k.m. 11 obręb [...] S...
2008 roku, sygn. akt II SA/Bk 853/07., Pełnomocnik dowodził, że o tym, iż drogi, do których dostęp na nieograniczony krąg odbiorców stanowią drogi publiczne świadczy...

I SA/Gl 647/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-11

nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową poprzez działki nr [...] k.m. 11 obręb [...] S. o pow. 0,3200 ha...
. akt II SA/Bk 853/07., Pełnomocnik dowodził, że o tym, iż drogi, do których dostęp na nieograniczony krąg odbiorców stanowią drogi publiczne świadczy także orzeczenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100