Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Ke 276/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-13

do internetu nie sprawdzanie informacji w zakresie krajowego limitu pomocy de minims w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP) świadczy jednoznacznie o braku staranności...
przez właściwe organy administracji zadań w postaci monitorowania pomocy publicznej, analizy oraz następczego przekazywania tych działań w postaci informacji w Monitorze...

II FSK 237/14 - Wyrok NSA z 2016-03-04

. Wyjaśnił, że nabywając własność nieruchomości, działał z przekonaniem, że nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej i możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę...
, kiedy podatnik dowiedział się, że zakupiona działka nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz od kiedy podatnik był w posiadaniu opinii biegłego, przedłożonej w toku...

I SA/Kr 889/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-12

, gdyż jak stwierdził działał z przekonaniem, że nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej i możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Oświadczenie złożono w akcie...
do ponownego rozpoznania, celem ustalenia, kiedy podatnik dowiedział się, że zakupiona działka nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz od kiedy był w posiadaniu opinii...

I SA/Lu 50/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-16

aktów prawnych i informacji. Brak takiego dostępu czy niewiedza co do miejsca publikacji nie tylko nie usprawiedliwiają błędów w praktyce notarialnej, ale świadczą wręcz...
z opinii biegłego informatyka na okoliczność zbadania stanu Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP) na dzień 16 listopada 2018 r., w szczególności czy mógł...

III SA/Wa 3154/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-23

i równy dostęp do informacji rynkowej, w systemie zorganizowanym i podlegającym nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy. Akcje...
powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej, w systemie zorganizowanym i podlegającym nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach prawa. Prawa...

I SA/Lu 540/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-02-10

szczególnej staranności zawodowej zapewnić sobie w sposób należyty dostęp do niezbędnych w jego praktyce publikatorów aktów prawnych i informacji, nie ograniczając...
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2020 r., poz. 708). W ocenie płatnika przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej pomocy de minimis w rolnictwie w świetle wskazanych...

I SA/Lu 568/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-29

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego...
. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2020 r., poz. 708, dalej - u.p.p.) poprzez uznanie, że notariusz, który działa jedynie na podstawie u.p.c.c....

I SA/Lu 520/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-15

ustawy o podatku rolnym. Decyzja taka jest jednak zdarzeniem przyszłym. Monitorowanie pomocy publicznej, które obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji...
się jedynie - jak chce tego strona - do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) i informacji. Brak takiego dostępu, czy niewiedza co do miejsca publikacji...

I SA/Lu 521/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-15

jest jednak zdarzeniem przyszłym. Monitorowanie pomocy publicznej, które obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej...
się jedynie - jak chce tego strona - do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) i informacji. Brak takiego dostępu, czy niewiedza co do miejsca publikacji...

I SA/Lu 495/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-02

. Monitorowanie pomocy publicznej, które obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach...
się jedynie - jak chce tego strona - do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) i informacji. Brak takiego dostępu, czy niewiedza co do miejsca publikacji...
1   Następne >   +2   5