Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

II SA/Kr 1012/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-14

i Transportu w K., potwierdzono wystarczający dla zamierzenia inwestycyjnego dostęp do drogi publicznej, tj. ul. [...] poprzez działkę nr [...]. Działka przez którą...
przewidziano dostęp do drogi publicznej nie znajduje się w zarządzie ZIKiT. Jest natomiast współwłasnością inwestora, który przedstawił do akt sprawy stosowne dokumenty...

II SA/Sz 849/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-13

dokumentów stwierdzono nieprawidłowe dane wprowadzone przez przewoźnika w systemie SENT. W zgłoszeniu [...], według stanu na moment rozpoczęcia kontroli, pole: informacje...
o przewoźniku towaru zawiera zapis P., Sp. z o.o. [...] O., NIP [...], pole informacje o środku transportu zawiera zapis: nr rejestracyjny środka transportu...

I SA/Gl 447/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-04

będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie...
r., poz. 1066 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem...