Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

III SA/Wa 3184/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-15

a podatkiem należnym w wysokości 3.484 zł. Wraz z ostatnią korektą do akt sprawy dostarczono informacje PIT-11 wystawione za 2012 r. dla S. M. przez Sądy Rejonowe., Naczelnik...
Urzędu Skarbowego wyjaśnił, że w powyższych informacjach podatkowych płatnicy wykazali przychody Skarżącego z działalności wykonywanej osobiście na łączną kwotę 734.745,12 zł...

I SA/Lu 326/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-24

uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej', TNOiK Toruń 2019 r. s. 18 - 25). Ustalenie intencji, jakie obecnie przyświecają ustawodawcy w jego utrzymywaniu w systemie...
przeprowadzonym postępowaniu, po weryfikacji informacji zawartych w systemie CEPiK, organ I instancji uznał, że podatniczka nie dokonała nabyć, a w konsekwencji sprzedaży...

I SA/Lu 234/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-08-25

badania danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej', TNOiK Toruń 2019 r. s. 18 - 25). Ustalenie intencji, jakie obecnie przyświecają ustawodawcy...
przy rozpatrywaniu sprawy podatkowej, a więc należy do działalności administracji publicznej w rozumieniu art. 184 Konstytucji RP oraz art. 1 § 1 P.u.s.a. (Dz.U.2021.137) i art. 1-3...

II FSK 357/18 - Wyrok NSA z 2021-10-28

. Z zapatrywaniem takim nie można się zgodzić., 4.6. Definicję dokumentu urzędowego zawiera art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
art. 2 § 1 pr. not. notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej...

II FSK 322/21 - Wyrok NSA z 2021-05-06

podsumowujący wyniki badania danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej (A.Ladziński i inni, TONIK 2020), że >>teza o konieczności sądowej kontroli działalności...
, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Zaś przepis art. 177 Konstytucji stanowi, że sądy powszechne sprawują wymiar...

I SA/Lu 270/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-03

i podatkowych - analiza praktyki stosowania art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Raport podsumowujący wyniki badania danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej...
przez organy podatkowe w ramach stosowania przepisów prawa podatkowego przy rozpatrywaniu sprawy podatkowej, a więc należy do działalności administracji publicznej...

I SA/Sz 965/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-12

w sprawie i wykazanie przesłanek wyłączających jego odpowiedzialność., Do odwołania załączył wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia, [...] r., postanowienie...
. Skarżący podtrzymał wniosek dowodowy w zakresie wystąpienia do Gminy P. i załączył kolejne dokumenty, tj.: pismo z dnia [...] r. w zakresie uzyskania dostępu do informacji...

I SA/Gl 1560/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-12

do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zgodnie z którą dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona lub podpisana w dowolnej formie...
publiczny. Znaczenie zakazu reformationis in peius podkreślał już Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 czerwca 1993 r. (III ARN 33/93; Państwo i Prawo 1994, Nr 9, str. 112...

II FSK 1530/07 - Wyrok NSA z 2009-02-11

' spółki publicznej jest bowiem jawny i nieograniczony dostęp do wszelkich informacji dotyczących takiej spółki (i odpowiadający temu nakaz publikowania takich informacji...
publicznej oferty, powinna być utożsamiona z powszechną, nielimitowaną dostępnością do informacji o warunkach oferty subskrypcji akcji spółki publicznej (w rozumieniu...

I SA/Gl 591/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-20

usterki, które spółka jawna była zobowiązana usunąć w ramach udzielonej gwarancji. W ocenie Dyrektora, z powyższych dokumentów wynika zatem, że wbrew informacji zawartej...
, że właściciel C miałby być jego zwierzchnikiem, zaś w jego ocenie udzielanie informacji i wskazówek jest pojęciem względnym, ze względu na to, że mogą na zakładzie wywiązać...
1   Następne >   +2   +5   +10   100