Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Ke 77/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-25

postępowania o udostępnienie informacji publicznej (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej), czy też ustanowienie biegłego sądowego...
, nie ma przy tym wpływu, podnoszony przez skarżącego fakt wydawanie przez prezesów sądów decyzji w oparciu m.in. o ustawę o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 16...

I SA/Lu 280/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-26

akcyzowego - zgodnie z dyrektywami wykładni systemowej wewnętrznej oraz do przepisów zawartych w innych ustawach, tj. w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764...
, wykreśla pośredniczący podmiot tytoniowy z listy, o której mowa w art. 16 ust. 3c, oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o utracie ważności...

I SA/Lu 925/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-08-18

badania danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej', TNOiK Toruń 2019 r. s. 18 - 25). Ustalenie intencji, jakie obecnie przyświecają ustawodawcy...
) i zauważył, że przy tych wielkościach średnie zużycie oleju napędowego kształtowało się na poziomie 7,2 l na 100 km. Natomiast zgodnie z informacjami internetowymi...

III SA/Gl 79/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-15

Prokuratora Prokuratury Rejonowej w C. z dnia [...] r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sporządzenie i wydanie kserokopii tych dokumentów w trybie ustawy o dostępie do informacji...
w tym zakresie. Zwraca również uwagę, że postępowanie przygotowawcze toczyło się 'w sprawie' zatem Spółka nie miała bezpośredniego dostępu do dokumentów i materiałów dochodzenia...

I GSK 343/16 - Wyrok NSA z 2016-09-15

zrealizowania wartości, którym to prawo ma służyć, chociaż z powoływaniem się na nie (tak W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości...
, co oznacza, że umocowanie prokurenta wygasa już z chwilą ustania prokury (np. w chwili jej skutecznego odwołania), a nie z chwilą ujawnienia tego faktu w rejestrze publicznym...

I GSK 340/16 - Wyrok NSA z 2016-09-15

ma służyć, chociaż z powoływaniem się na nie (tak W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis...
już z chwilą ustania prokury (np. w chwili jej skutecznego odwołania), a nie z chwilą ujawnienia tego faktu w rejestrze publicznym. Ze względu jednak na domniemanie...

I GSK 359/16 - Wyrok NSA z 2016-08-31

z powoływaniem się na nie (tak: W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis powielony, Kraków 2015...
jej skutecznego odwołania), a nie z chwilą ujawnienia tego faktu w rejestrze publicznym. Ze względu jednak na domniemanie prawdziwości danych wpisanych do KRS, osoba...

I GSK 342/16 - Wyrok NSA z 2016-08-31

ma służyć, chociaż z powoływaniem się na nie (tak: W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis...
(np. w chwili jej skutecznego odwołania), a nie z chwilą ujawnienia tego faktu w rejestrze publicznym. Ze względu jednak na domniemanie prawdziwości danych wpisanych...

I GSK 336/16 - Wyrok NSA z 2016-08-31

się na nie (tak: W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis powielony, Kraków 2015, pkt V). Do nadużycia...
odwołania), a nie z chwilą ujawnienia tego faktu w rejestrze publicznym. Ze względu jednak na domniemanie prawdziwości danych wpisanych do KRS, osoba wpisana do rejestru...

I GSK 329/16 - Wyrok NSA z 2016-09-15

zrealizowania wartości, którym to prawo ma służyć, chociaż z powoływaniem się na nie (tak W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości...
, że umocowanie prokurenta wygasa już z chwilą ustania prokury (np. w chwili jej skutecznego odwołania), a nie z chwilą ujawnienia tego faktu w rejestrze publicznym...
1   Następne >   +2   +5   +10   71