Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SAB/Wa 44/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-13

, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2013 r. sprawy ze skargi P. H. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje...
, powołując się na art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się do Prezydenta W. o udzielenie...

II SAB/Wa 56/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-25

Prezydenta W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie w pozostałym...
[...] stycznia 2012 r. Prezydent W. poinformował Spółkę, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm...

II SAB/Kr 146/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-16

, natomiast przedmiotem skargi jest bezczynność w zakresie udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984, nr 5, póz. 24 z późn. zm), ww. przepisy dotyczące udzielania informacji publicznej z ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Po 117/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-19

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 [aktualnie: Dz.U. z 2020 r., poz. 2176] z późn. zm.]) - dalej: u.d.i.p., a to poprzez rażące...
w sprawie dostępu do informacji publicznej'., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta wniósł o jej oddalenie i zasądzenie od skarżącego kosztów postępowania. W ocenie organu...

II SA/Bk 757/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-30

planu zagospodarowania przestrzennego wniesionych przez T. S., - art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji...
publicznej w zw. z art. 18 ust. 1 u.p.z.p. poprzez odmowę przez Wójta Gminy S. udostępnienia T. S. w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej akt...

II SA/Bk 487/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-09-23

planu zagospodarowania przestrzennego wniesionych przez T. S., - art. 2 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. 6 ust. l pkt l ustawy o dostępie...
do informacji publicznej w zw. z art. 18 ust. l u.p.z.p. poprzez odmowę przez Wójta Gminy S. udostępnienia T. S. w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej akt...

II SAB/Lu 428/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-02

2014 r. poinformował wnioskodawcę, iż żądana przez niego informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
terminu zakreślonego art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej na udostępnienie informacji. W ocenie skarżącego organ pozostaje w bezczynności...

II SA/Łd 264/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-08

2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 ze zm., dalej jako: 'u.d.i.p.'), poprzez jego niezastosowanie, a także przepisu art...
naruszone przy uchwalaniu przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej, tj. nieopublikowanie projektu...

VII SA/Wa 1287/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-31

a pozyskano ją w trybie dostępu do informacji publicznej. Brak pozytywnej opinii Komisji Uzdrowiskowej Zdrowia i Opieki Społecznej winien skutkować wstrzymaniem prac...
. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na działce nr [...]z obr. [...];, 9) wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

I OPP 35/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

w sprawie ze skargi Z. L. na bezczynność Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100