Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II SAB/Po 46/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-14

Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 [aktualnie: Dz.U. z 2015 r., poz. 2058], z późn. zm...
) rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz 2) art. 61 Konstytucji i przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. W ocenie Sądu przepis art. 61...

II SAB/Po 6/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-23

wniesienia skargi stanowi naruszenie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782, z późn...
nie jest typowym postępowaniem jurysdykcyjnym. Stwierdzenie po stronie podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej stanu bezczynności na gruncie ustawy o dostępie...

II SAB/Po 158/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-10-28

wnoszonej w trybie art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902). W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że 'skarga...
października 2022 r. sprawy ze skargi I. M. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w J. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1...

II SAB/Wa 279/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w punkcie 1 odrzucił skargę W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, a w punkcie 2...
, funkcjonują w obrocie publicznym. Tym samym wniosek skarżącego nie może zostać załatwiony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skoro sprawa...

II SAB/Wa 363/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-30

administracyjnego, formułowanie zarzutu bezczynności pod adresem organu na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej należy uznać za niedopuszczalne., Powyższe...
o dostępie do informacji publicznej, powinien był ocenić zasadność skargi w tym zakresie. Skarga została bowiem merytorycznie rozpoznana poprzez ocenę charakteru żądanej...

II SAB/Wa 256/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-25

w Warszawie w punkcie 1 odrzucił skargę W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, a w punkcie 2 przyznał ze środków budżetowych...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, to wniesioną skargę na bezczynność organu, jako niedopuszczalną należało na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30...

II SAB/Wa 256/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-21

w Warszawie w punkcie 1 odrzucił skargę W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, a w punkcie 2 przyznał ze środków budżetowych...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, to wniesioną skargę na bezczynność organu, jako niedopuszczalną należało na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia...

II SAB/Wa 246/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-21

Administracyjny w Warszawie w punkcie 1 odrzucił skargę W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, a w punkcie 2 przyznał ze środków...
nie podlega załatwieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z mocy art. 1 ust. 2 tej ustawy, dlatego wniesiona przez skarżącego skarga na bezczynność...

I OZ 118/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

[...] Nr [...] w przedmiocie naliczenia kosztów udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę wniosku o przyznanie prawa...
Prokuratora Okręgowego w K. z dnia [...] Nr [...], w przedmiocie naliczenia kosztów udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd wskazał - powołując się na art. 246 § 2...

II SAB/Po 50/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-26

Odwoławczego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia przyznać radcy prawnemu K. S-P od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu), tytułem...
1   Następne >   2