Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

IV SA/Gl 113/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-22

dostępu do informacji publicznej. W przedmiotowym postępowaniu skarżący jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika radcę prawnego A. C. ustanowionego w ramach...
do informacji publicznej w kwestii rozpatrzenia zażalenia na odrzucenie skargi postanawia odrzucić zażalenie U z a s a n i e n i e, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...

II SA/Wa 1441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-28

. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić zażalenie. Zarządzeniem Zastępcy...
Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej. Odpis...

I OZ 1196/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-08

Dyrektora Gimnazjum im. [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora Gimnazjum im. [...] do rozpatrzenia...
Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2016 r. sygn. akt IV SAB/Po 26/16 w sprawie ze skargi J.N. na bezczynność Dyrektora Gimnazjum im. [...] w przedmiocie dostępu do informacji...

II SAB/Rz 13/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-03-18

niejawnym sprawy ze skargi M. L. na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie informacji publicznej w związku z zażaleniem M. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu...
Gminy [...] w przedmiocie informacji publicznej., M. L. złożyła - drogą elektroniczną - zażalenie na to postanowienie, jednakże nie zostało ono podpisane...

III OZ 740/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-14

Z.Z. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny...
obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego [...] w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej...

III OZ 718/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-01

. Z. i P. Z. na bezczynność Prezydenta Miasta Świdnicy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z 20 września 2022 r...
od zażalenia. Zgodnie z informacją z dnia 19 września 2022 r., w Rejestrze Opłat Sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy., Zdaniem Sądu pierwszej instancji...

II SA/Kr 397/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-06-30

udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją nr [...] z dnia 30 grudnia 2021 r. dla inwestycji 'budowa budynku...

II SAB/Po 59/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-20

sprawy ze skargi C. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić zażalenie. /-/ E. Brychcy Wojewódzki...

II SAB/Wa 917/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

. na bezczynność Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: odrzucić zażalenie. Pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r. R. S...
. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Wa 918/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

. na bezczynność Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: odrzucić zażalenie. Pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r. R. S...
. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   8