Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SAB/Po 15/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-27

niejawnym sprawy ze skargi K. J. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odmówić sporządzenia...

V SA/Wa 1096/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-19

[...] zł, tj. min. 30 % wydatków objętych regułami pomocy publicznej na szkolenia., W dniu [...] stycznia 2013 r. PARP zgodziła się na zmianę w projekcie, powodującą...
informacja została następnie potwierdzona przez Beneficjenta w piśmie z dnia [...] lutego 2013 r., w którym wskazał, że w związku ze złożonym wnioskiem, zachodzą jego zdaniem...

V SA/Wa 1895/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-20

kilkukrotnie próbował nawiązać kontakt telefoniczny z Sądem, jednak próby uzyskania informacji o treści wyroku okazały się bezskuteczne z powodu odrzucania połączeń...
z Wydziałem Informacji Sądowej. Przede wszystkim skarżący w żaden sposób nie uprawdopodobnił, że istotnie próbował dzwonić do Sądu na wskazane w zawiadomieniu o rozprawie...

II OSK 385/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

, ponieważ w obszarze analizowanym występują budynki o funkcji produkcyjnej i usługowej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., działka ma dostęp do drogi publicznej...
rozgraniczające teren inwestycji, wskazuje, że teren planowanej inwestycji ma dostęp do drogi publicznej, istniejące i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające...