Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

IV SAB/Po 104/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

własne rozważania. Kolejną kwestią było przesądzenie, czy wniosek został wniesiony skutecznie., Wobec tego należy wskazać, że prawo dostępu do informacji publicznej...
komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej...

II SAB/Ke 70/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-23

. o dostępie do informacji publicznej (zwanej dalej: u.d.i.p.). Wniosło o zobowiązanie strony przeciwnej do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 5 lutego 2019 r...
publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), dalej 'u.d.i.p.'. Ustawa ta wprowadziła w art. 1...

II SAB/Bk 79/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-29

Burmistrza Miasta T. do załatwienia w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wniosku skarżącej H. N. z dnia [...].07.2019...
. zwróciła się do Burmistrza Miasta T. o udzielenie, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, dalej...

II SAB/Bk 3/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-03-12

Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie informacji publicznej I Zobowiązuje Burmistrza Miasta Z. do załatwienia, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie...
się do Burmistrza Miasta Z. o udzielenie, na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, dalej powoływana...

II SAB/Bk 39/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-12

. na bezczynność Wójta Gminy J.K. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy J.K. do załatwienia w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), dalej: u.d.i.p., i uwzględniający czas...

II SAB/Bk 87/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-11-05

. na bezczynność Wójta Gminy H. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy H. do załatwienia w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej, wniosku skarżącej H. N. z dnia [...] sierpnia 2019 r. w zakresie punktów 5 i 13, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi; 2. stwierdza...

II SA/Łd 126/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-10

do podjęcia działania zmierzającego do uzyskania od PINB w trybie dostępu do informacji publicznej opinii w sprawie charakteru pomieszczenia znajdującego się na terenie...
oznaczona adresem ul. A 9A ma dostęp do drogi publicznej oraz czy w odległości poniżej 150 m od schroniska znajdują się siedziby ludzkie. W odpowiedzi Urząd Miasta Z. pismem...

II SA/Ol 683/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-16

informację publiczną i jako takie mogą być udostępniane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zagwarantowana jest tym samym pełna przejrzystość...
'p.p.s.a.') wskazuje, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie między innymi w sprawach skarg na akty prawa...

II SA/Sz 612/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-28

o dostępie do informacji publicznej., Odnosząc się do zarzutu nie zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, Rada Gminy oświadczyła...
o udzielenie informacji publicznej, nie wypełnia dyspozycji ustawowej., Podobne zarzuty dotyczą zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w przypadku zdarzeń...

II SA/Go 181/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-13

, przeprowadzonych przez lekarzy weterynarii - osób posiadających wiedzę fachową niezbędną do oceny zwierząt po ich odbiorze oraz informacji o dokładnym miejscu przebywania...
psów (zwrot - nie podjęto w terminie). Ponadto wnioskowano o informację czy zgodnie ze złożonym pisemnym zapewnieniem, zawartym w zawiadomieniu z dnia [...] stycznia 2020...
1   Następne >   +2   +5   10