Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol

II SAB/Po 115/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-23

informacji publicznej lub nie podlega udostępnieniu., W myśl art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764...
, czy wniosek o udostępnienie informacji publicznej został wniesiony skutecznie., Wobec tego należy wskazać, że prawo dostępu do informacji publicznej wywodzi się wprost...

I SA/Wa 1651/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-30

mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. / Dz.U. 2001, nr 112, poz.1198 z późń.zm./, Wprawdzie przepisy powyższej ustawy nie mogą być w całości stosowane...

III SA/Gl 185/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-11

z przeprowadzeniem konkursu z wykorzystaniem przepisów o dostępie do informacji publicznej. To do Dyrektora jako podmiotu realizującego zadanie w sferze publicznoprawnej należy...
w sprawie z zakresu administracji publicznej'. Informacji tej, nie można też kwalifikować jako 'inny akt lub czynność z zakresu administracji publicznej dotyczący...

IV SA/Gl 699/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-26

w tym zakresie odpowiada temu co występuje w dostępie do informacji publicznej. W konsekwencji przyjdzie uznać, że wbrew stanowisku prezentowanemu przez skarżącego miał on dostęp...
postępowania administracyjnego. Z informacji przekazanych przez organ administracji publicznej oraz zarzutów stawianych przez skarżącego wynika, że skarżący dysponował...

VII SA/Wa 3049/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

przede wszystkim w zakresie dostępu organów władzy publicznej lub innych osób do informacji o jednostkach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochronie...
danych osobowych lub w świetle zasady dostępu do informacji publicznej. Zasadę prywatności łączy się też często z wolnością sumienia i religii (art. 51), prawem rodziców...

VII SA/Wa 2381/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

dostępu do informacji publicznej. Zasadę prywatności łączy się też często z wolnością sumienia i religii (art. 51), prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi...
publicznej lub innych osób do informacji o jednostkach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochronie danych osobowych lub w świetle zasady...

III SA/Lu 284/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-20

w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz orzecznictwa sądów...
się do kwestii poruszanych w obu wspomnianych dokumentach, a zwłaszcza do zagadnienia, czy w przypadku pozyskania informacji o przedstawieniu przez oferenta danych niezgodnych...

VII SA/Wa 1940/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-27

. dokumentacji stanowiły art. 1 ust. 1, art. 5 ust. 3 art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330...
. lub E.), co pozbawia pacjentów prawa dostępu do świadczeń gwarantowanych, tj. prawa równego dostępu do świadczeń gwarantowanych;, 3) organizacji przetargu publicznego...

IV SA/Gl 962/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-12

o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej). Następnie dodał...
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm., w skrócie: 'ustawa') oraz art. 104, art. 107 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca...

VII SA/Wa 1321/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

dostępu do informacji publicznej, przez każdą zainteresowaną osobę, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób, których dane w tych rejestrach odnotowano. Również leczenie...
o Programie Szczepień Ochronnych zawarte są specjalistyczne informacje z zakresu medycyny dotyczące technicznych kwestii wykonania obowiązku szczepienia; nie można z niego...
1   Następne >   +2   +5   +10   55