Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

I OSK 1975/16 - Wyrok NSA z 2018-04-26

alternatywnego trybu dostępu do informacji publicznej nie może być przyczyną odmowy udostępnienia informacji, a więc i wydania decyzji na podstawie ustawy o dostępie...
w ramach toczącego się postępowania, stanowią informację publiczną, jednakże tryb określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

IV SA/Wa 971/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

, o których udostępnienie wystąpił Skarżący, mają charakter informacji publicznej. W myśl art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
prawny, regulujący kwestię udzielania informacji o środowisku, przedstawia się następująco:, Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SA/Po 520/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-28

udostępnienia informacji. W piśmie tym przedstawiono również uzasadnienie dla zastosowania do wniosku Stowarzyszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...
informacji publicznej i załatwiony w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256...

IV SA/Wa 1684/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

. Wnioskodawca wskazał jednocześnie, że swoją prośbę wnosi w oparciu o przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej., W następstwie powyższego Regionalny Dyrektor Zarządu...
tym, że dokumentacja konkursowa nie stanowi informacji publicznej i nie mieści się w katalogu informacji oraz danych wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SAB/Bk 130/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-01-18

. Ponadto, zdaniem organu wniosek, a w szczególności ww. punkt 1 c, dotyczył tzw. informacji przetworzonej. Jednak w przeciwieństwie do ustawy o dostępie do informacji publicznej...
organów., Na gruncie ustawy środowiskowej, analogicznie jak w przypadku spraw dotyczących informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

IV SA/Wa 1018/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-17

uzasadnił swoje stanowisko poprzez wskazanie, że ustawa ooś zawiera przepisy szczególne wobec ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Zdaniem organu informacje żądane przez Stowarzyszenie dotyczą elementów środowiska, a zatem stanowią...

IV SAB/Wr 278/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-12-03

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm., dalej: u.d.i.p.) wymaga jej przetworzenia, co przekłada się na konieczność przedłużenia terminu...
zakwalifikowane przez Nadleśniczego jako złożone w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm., dalej: u.d.i.p....

II SAB/Bk 131/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-01-18

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm., dalej jako: u.d.i.p.), bezczynność organu polega na tym, że organ będąc...
, analogicznie jak w przypadku spraw dotyczących informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r...

II SAB/Kr 214/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-06

ustawy o dostępie informacji publicznej, w ww. piśmie zwrócili się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie i doręczenie kserokopii wszelkich...
stosowania przez skarżoną spółkę prawa handlowego, zajmującą się dystrybucją gazu, ustawy o dostępie do informacji publicznej, wskazali, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5...

II SAB/Po 205/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-28

w zakresie trybu i sposobu udostępnienia informacji, odrębne od ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przepisy u.u.i.ś. nakładają na właściwe...
na bezczynność w postaci nie udzielenia informacji o środowisku, bowiem podobnie jak ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   80