Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

II SA/Op 578/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-04

wynikające z wniosku oraz załączników wskazał na informacje podane przez wnioskodawczynię w pkt 3.5, 3.6, 3.7 wniosku, w pkt C.2 i C.3 biznesplanu, a także na informacje...
.; umowy o współpracy zawartej dnia 4 kwietnia 2012 r. pomiędzy B a M. K. [...] oraz A Sp. z o.o., Dokonując analizy wskazanych wyżej informacji organ stwierdził...

VIII SA/Wa 404/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-09

, opierają się na danych przedstawionych w projekcie i nie mają prawa do poszukiwania informacji wśród innych źródeł. NCBiR podniosło, że niewskazanie zakresu żądania...
, iż jak wynika z wyjaśnień złożonych przez skarżącą na rozprawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dostęp do ekspertyz był możliwy w terminie do złożenia odwołania...