Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Kr 59/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-05

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z kodem '[...]. - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych odpowiadający...
, na okoliczność ich treści, nie wnosiłby do sprawy żadnych nowych informacji. Dodatkowo, zdaniem [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. , podnoszone przez odwołującego...

II SA/Lu 46/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-31

być rozpoznane przez stosowne organy według przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Zgodnie z przepisem...
informacji publicznej i w przypadku pozytywnej odpowiedzi rozpatrzyć to żądanie w trybie cytowanej wyżej ustawy o dostępie do informacji publicznej., Z tych względów...

II SA/Op 221/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-14

, do których zwierzęta mają dostęp, poprzez usunięcie przedmiotów i sprzętów powodujących takie zagrożenie ('§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Dz. U. z 2019 r. poz. 1966 t.j. oraz § 4 ust. 1...
. 344 z późn. zm., § 6 ust. 3 Dz. U. z 2019 r. poz. 1966 t.j.'),, 5) zapewnienia twardej, równej i stabilnej podłogi w pomieszczeniu inwentarskim, do którego dostęp...

II SA/Gd 702/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-25

podjęte rozstrzygnięcie organ wyjaśnił, że w dniu 12 lutego 2014 r. otrzymał anonimową, telefoniczną informację dotyczącą nielegalnej działalności zakładu Przetwórstwo...
kontroli poprzez: uniemożliwienie dostępu do pomieszczeń peklowni w dniu 18 lutego 2014 r. oraz za nieokazanie dokumentacji w trakcie każdej z kontroli. Przy wymierzaniu...

II OSK 676/11 - Wyrok NSA z 2012-07-05

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, jest aktem zlecenia funcki administracji publicznej a nie aktem potwierdzającym kwalifikacje lekarza. Dnia 5 lipca 2012 roku Naczelny...
(Zał. I, Sekcja I, Rozdział II, lit C, D). Powyższe uchybienie stanowiło zagrożenie dla zdrowia publicznego, co uzasadniało uchylenie decyzji wyznaczającej lekarza...

II SA/Ke 13/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-21

jej zanieczyszczenia, a także nie zapewniał zwierzętom bezkonfliktowego dostępu do niej. Wykorzystywany sprzęt nie był wykonany z materiałów umożliwiających czyszczenie...
i dezynfekcję, a w samym pomieszczeniu zalegała gruba warstwa obornika. Budynków, w których utrzymywano zwierzęta nie zabezpieczono przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane...

II SA/Gd 407/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-12-20

zapewnienie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz wniosku organu o udzielenie informacji i odpowiedzi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku co do badań...
przy prowadzeniu tego typu działalności i tym samym stwarzał zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt, o czym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy z dnia 11...

II SA/Bd 432/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-10

Weterynarii w B., Powyższa decyzja została wydana po przeprowadzeniu czynności kontrolnych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w B. (dalej jako: 'PLW'), po informacji Policji...
, że nie posiada informacji o łańcuchu pokarmowym i nie udokumentował przeprowadzenia badania przed i poubojowego. K. R. uczestniczył w czynnościach kontrolnych, przyjął protokół...

II SA/Op 41/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-19

przy prowadzonej produkcji mięsa na użytek własny, stwarzając potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia publicznego, i zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. b ustawy...
, którego dopuścił się myśliwy, członek koła łowieckiego oraz niebezpieczeństwo stwarzane w ten sposób dla zdrowia publicznego. Nadto, organ uznał, że wymierzona kara...

II SA/Bd 1187/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-11-24

, lit C, D). Organ wskazał, iż powyższe uchybienie stanowiło zagrożenie dla zdrowia publicznego, co w konsekwencji uzasadnia uchylenie decyzji wyznaczającej lekarza...
zagrożenia zdrowia publicznego., Decyzją z dnia [...] Nr [...],[...] Lekarz Weterynarii utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Jak wynika z uzasadnienia decyzji organu drugiej...
1   Następne >   +2   5