Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

II SA/Wa 2028/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-28

o dostępie do informacji publicznej wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest jednolity pogląd, że ustawa o dostępie do informacji publicznej...
, jako takie, nie stanowią informacji publicznej, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. A zatem żądanie udostępnienia treści zawiadomienia/skargi...

IV SA/Wr 569/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-19

z dnia 6 września 2001r. o dostępie o informacji publicznej., Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł związek zawodowy, ' A.' w W., Żalący się wniósł o uchylenie...
8 stycznia 2008r., Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje...

IV SA/Gl 278/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-13

, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu., 4. Zabezpieczyć przed swobodnym dostępem w przestrzeń nawracającej taśmy przenośnika taśmowego transportującego papier z hali...
makulatury bezpośrednio na rozwłókniacz HC 20. Określił, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu., 5. Zabezpieczyć na hali hydropuIperów przed swobodnym dostępem...

III SA/Gl 441/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-19

poprzez odmówienie im dostępu do pomieszczenia zapewniającego możliwość higienicznego spożycia posiłku., Skarżąca w skardze z dnia 8 kwietnia 2022 r., do Wojewódzkiego Sądu...
nie kwestionowała tych ustaleń lecz negowała tylko zasadność nakazu inspektora pracy. Zdaniem organu pracodawca nie może ograniczać dostępu do jadalni osobom niezaszczepionym...

III SA/Kr 1008/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-07

doczyszczania kości zakładu A S.A. w T, do czasu zapewnienia stosowania urządzeń bezpieczeństwa zabezpieczających dostęp do strefy niebezpiecznej piły, przewidzianych w instrukcji...
zabezpieczających dostęp do strefy niebezpiecznej piły, tj. bez używania popychacza. Przesłuchani w charakterze świadków pracownicy zeznali, że w obszarze cięcia kości antrykotu...

IV SA/Gl 511/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-11

technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego' lub 'prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami...
technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego'., W związku z tym - jak zaznaczył - w dniach 7, 9, 13, 20, 21, 27...

IV SA/Po 617/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-13

jest w polskim prawie dozwolone, choć podlega restrykcjom, mającym na celu ochronę osób niepalących przed skutkami palenia tytoniu i mającym ograniczać dostęp do wyrobów...
(Dz.U. 100/02/908- dalej ZTP). Organ administracji publicznej nie jest w żadnej mierze uprawniony do badania konstytucyjności rozporządzenia bhp- w tym wypadku zgodności...

IV SA/Wr 220/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-05

wykonywanie czynności konserwacyjnych, a ograniczają dostęp tylko do strefy niebezpiecznej pracy maszyny. Ponadto pismem z dnia 28 stycznia 2009 r. stanowiącym uzupełnienie...
, w której zamieszcza się informacje dotyczące m. in. bezpiecznego użytkowania., Ponadto w czasie kontroli ustalono, że wiertarka sterowana numerycznie jest maszyną przeznaczoną...

IV SA/Gl 903/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-27

. Na tej podstawie przeprowadzono u pracodawcy, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr [...] im. [...] [...] Uniwersytetu Medycznego w K., z siedzibą w Z., ul...
publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem...

IV SA/Wr 573/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-18

zabezpieczone przed dostępem osób postronnych., Termin wykonania: decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 kpa, bo jest to niezbędne...
pracownikom dostęp do spełniającej wymagania przepisów instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej procesu malowania natryskowego., Termin wykonania: 30.06.2007 r...
1   Następne >   +2   5