Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Skarżony
  • Symbol

II SO/Wa 42/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-04

ze skargą i aktami sprawy., W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że w dniu [...] kwietnia 2012 r. zwrócił się do organu z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej...
charakter prawa dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) ustawodawca art. 21 pkt 1 ustawy z dnia...

II SO/Wa 46/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-05

i aktami sprawy., W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że w dniu [...] marca 2012 r. zwrócił się do organu z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, a następnie...
, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Przy czym mając na uwadze charakter prawa dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego (art. 61...

II SO/Wa 49/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-22

ze skargą i aktami sprawy., W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że w dniu [...] czerwca 2009 r. zwrócił się do organu z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej...
prawa dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) ustawodawca art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6...

II SO/Wa 62/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-05

, lekceważący stosunek do postanowień ustawy w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, powoływanej dalej...
[...] września 2008 r. o dostępie do informacji publicznej., Organ podkreślił, że w konstrukcji uruchamiania postępowania sądowoadministracyjnego, przewidzianej przez art. 54 § 1...

II SO/Wa 164/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

z którym to Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego jest organem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej, określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej...
. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.). Przewodniczący bowiem wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji...

II SO/Wa 30/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-01

, za nieprzekazanie Sądowi w terminie skargi na bezczynność w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę., W odpowiedzi Komornik...
publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazał, że dokumenty, których udostępnienia żąda skarżący zostały sporządzone w indywidualnej sprawie...

II SO/Wa 7/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-24

lub bezczynność są przedmiotem skargi. Przy czym, mając na uwadze charakter prawa dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego (art. 61 Konstytucji...
Rzeczypospolitej Polskiej) ustawodawca w art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm. zwanej dalej...

II SO/Wa 44/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-25

ze skargą i aktami sprawy., W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że w dniu [...] czerwca 2012 r. zwrócił się do organu z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej...
na uwadze charakter prawa dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) ustawodawca art. 21 pkt 1 ustawy...

I OZ 654/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

(bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej), obowiązek ten powinien wykonać w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, stosownie do art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie...
ustawy o dostępie do informacji publicznej., W zażaleniu na powyższe postanowienie Wójt Gminy T. wystąpił o jego uchylenie i oddalenie wniosku o wymierzenie organowi...

I OZ 1029/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-09

przepis szczególny - art. 21 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429). Przedmiotem skargi z 4 czerwca 2019 r...
(organem w znaczeniu funkcjonalnym) w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na przedmiot postępowania z wniosku o ukaranie karą grzywny...
1   Następne >   +2   +5   +10   75