Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

II GSK 69/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

postępowania. Minister Środowiska podniósł, iż zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. strona w każdym stadium postępowania ma prawo dostępu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek...
Sądu istotę legitymacji skargowej stanowi uprawnienie do żądania przeprowadzenia kontroli określonego aktu lub czynności organu administracji publicznej przez sąd...