Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony

II SAB/Po 22/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-09

go, że rozpatrzenie wniosku w terminie 14 dni określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm...
wnioskiem z dnia 2 grudnia 2014 r. organ stwierdził, że nie stanowią informacji publicznej, tym samym nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Gd 3/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-31

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) - dalej jako 'ustawa', kopii decyzji, bez anonimizacji, w sprawie umorzenia...
decyzje nie mogą zostać udostępnione w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż nie ma ona zastosowania do informacji, których udostepnienie regulują...

II SAB/Po 6/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-23

wniesienia skargi stanowi naruszenie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782, z późn...
nie jest typowym postępowaniem jurysdykcyjnym. Stwierdzenie po stronie podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej stanu bezczynności na gruncie ustawy o dostępie...

I SA/Bk 304/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-12

ust. 4 w zw. z art. 10 ust. 1 u.f.z.o., pozyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej., Skarżący wskazuje, że wysokość dotacji ustalona przez organ dotujący na 1...
wysokości dotacji, przedstawiając dokumenty źródłowe Gminy C., które - jak twierdzi - uzyskał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazuje, że wysokość...

II SA/Gd 951/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-19

. Pismem z dnia 1 lipca 2013 r. R. B. wniósł do Wójta Gminy o udostępnienie, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz...
, że w sytuacji, gdy wnioskodawca żąda udostępnienia informacji publicznych, w stosunku do których tryb dostępu odbywa się na odrębnych zasadach, organ nie ma obowiązku wydawania...

II SAB/Po 29/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

., Powołując się na przepisy art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 1, art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
, wobec czego otrzymana informacja nie odpowiada treści wniosku i nie stanowi wyplenienia obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż pismo...

III SA/Wr 1119/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-05

kompetencji innych organów, poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym, naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej, bezprawnego wstrzymania dotacji, naruszenie...
innych organów, poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym, naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej, bezprawnego wstrzymania dotacji, naruszenie...

II GSK 3514/15 - Wyrok NSA z 2017-09-19

gospodarki finansowej w sferze publicznej oraz wskazała na wynikającą z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz § 11 ust. 5 lit. b rozporządzenia Ministra...
Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007r. możliwość udostępniania informacji, których publikacja leży w interesie...

V SA/Wa 1451/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...
Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz na tablicy informacyjnej...

III SA/Gl 142/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-10

art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). Wspomniany Biuletyn stanowi więc w zamierzeniu ustawodawcy...
ewentualnie oddalenie w całości., W jego ocenie, skoro informacja o wysokości zaktualizowanej kwoty dotacji została zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   31