Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I OSK 183/14 - Wyrok NSA z 2014-09-17

6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, wniosku A. K. z dnia 8 listopada 2012 roku; stwierdził...
). Jako podstawę prawną podał art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi [...] SA w Białymstoku, w piśmie z 16 listopada 2012 r...

III SA 2208/99 - Wyrok NSA z 2001-01-18

podejmie takie działania, które mogą zapewnić pełny i powszechny dostęp do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych., W powyższym obowiązku mieści...
uczciwego obrotu podejmie takie działania, które mogą zapewnić pełny i powszechny dostęp do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych., W powyższym obowiązku...

III SA/Wr 538/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-14

na podstawie dyrektywy nr 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów...
udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. U. UE. L 98.204.37 ze zm.; dalej 'dyrektywa...

I SA/Sz 419/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-28

nieruchomości celem polepszenia dostępu i możliwości korzystania z nieruchomości sąsiadujących, skarżąca nie uzyskuje żadnych dochodów z udziału w tym prawie;, 5...
w [...] przy ul. [...];, 5. faktury VAT za energię elektryczną i gaz za ww. lokal;, 6. kopię Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2014 r...