Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

V SA/Wa 3258/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

i zapewnić interaktywność lub dwustronną wymianę informacji. Sama tylko możliwość dostępu do Internetu, a nie zastosowana w tym celu technika, ma znaczenie dla celów...
71 13 Wspólnej Taryfy Celnej, rozstrzygające znaczenie posiada sama tylko możliwość dostępu do Internetu i zapewnienie interaktywności lub dwustronnej wymiany informacji...

III SA/Gd 61/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-11

tunery video zawierają modem dostępu do Internetu i posiadają funkcję interaktywnej wymiany informacji. Na fakturze handlowej z dnia 8 listopada 2013 r. towar opisano...
., W podsumowaniu organ przyjął, że tunery importowane przez spółkę nie posiadały modemu dostępu do Internetu wraz funkcją interaktywnej wymiany informacji. Spółka...

III SA/Gd 60/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-11

dostępu do Internetu i posiadają funkcję interaktywnej wymiany informacji. Na fakturze handlowej z dnia 4 sierpnia 2012 r. towar opisano jako tuner STB marka [...] model...
; nie ma on możliwości podłączenia do Internetu ani innej sieci., W trakcie kontroli spółka wyjaśniła, że ww. tunery posiadały dostęp do Internetu i funkcję interaktywnej wymiany informacji...

V SA/Wa 1137/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-21

interaktywną wymianę informacji i dostęp do Internetu za pomocą interfejsu Ethernet, klasyfikują do kodu CN 8528 71 19 (WIT nr [...] z [...] lipca 2008 r. - wydany...
lub dwustronną wymianę informacji. Dla celów klasyfikacji znaczenie ma sama tylko możliwość dostępu do Internetu, a nie zastosowana w tym celu technika. Ponadto...

V SA/Wa 3293/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

ale wykorzystujący technologię Ethernet umożliwiającą dostęp do sieci Internet oraz posiadający funkcjonalność dwukierunkowej wymiany informacji, winien być klasyfikowany do kodu...
boxy nie zawierające modemu, ale umożliwiające interaktywną wymianę informacji i dostęp do Internetu za pomocą interfejsu Ethernet, klasyfikują do kodu CN 8528 71 19...

V SA/Wa 3523/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

przy wydawaniu Wiążących Informacji Taryfowych, które set-top boxy nie zawierające modemu, ale umożliwiające interaktywną wymianę informacji i dostęp do Internetu za pomocą...
się na urządzenie, które jest w stanie umożliwić dostęp do Internetu i zapewnić interaktywność lub dwustronną wymianę informacji. Dla celów klasyfikacji znaczenie ma sama...

V SA/Wa 47/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

umożliwiającą dostęp do sieci Internet oraz posiadający funkcjonalność dwukierunkowej wymiany informacji, winien być klasyfikowany do kodu TARIC 8528 71 13 00 obejmującego...
, ale umożliwiające interaktywną wymianę informacji i dostęp do Internetu za pomocą interfejsu Ethernet, klasyfikują do kodu CN 8528 71 19 (WIT nr [...] z [...].07.2008r....

V SA/Wa 618/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

członkowskich przy wydawaniu Wiążących Informacji Taryfowych, które set-top boxy nie zawierające modemu, ale umożliwiające interaktywną wymianę informacji i dostęp do Internetu...
do Internetu i zapewnić interaktywność lub dwustronną wymianę informacji. Dla celów klasyfikacji znaczenie ma sama tylko możliwość dostępu do Internetu, a nie zastosowana...

V SA/Wa 1835/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-18

technologię Ethernet umożliwiającą dostęp do sieci Internet oraz posiadający funkcjonalność dwukierunkowej wymiany informacji, winien być klasyfikowany do kodu TARIC 8528...
boxy nie zawierające modemu, ale umożliwiające interaktywną wymianę informacji i dostęp do Internetu za pomocą interfejsu Ethernet, klasyfikują do kodu CN 8528 71 19...

V SA/Wa 620/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

członkowskich przy wydawaniu Wiążących Informacji Taryfowych, które set-top boxy nie zawierające modemu, ale umożliwiające interaktywną wymianę informacji i dostęp do Internetu...
i zapewnić interaktywność lub dwustronną wymianę informacji. Dla celów klasyfikacji znaczenie ma sama tylko możliwość dostępu do Internetu, a nie zastosowana w tym celu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100