Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

III SA/Łd 682/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-01

i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d) ze stosunków pracy i stosunków...
jest względami społecznymi., W pojęciu 'spraw dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych', mieści się niewątpliwie sprawa...

II SA/Bd 1083/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-02

działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych...
interpretować go szeroko i stosować wskazane zwolnienie we wszystkich sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych...

II SA/Lu 1232/02 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-01-27

Sprawa ze skargi Ł. K. na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o ustalenie stopnia niepełnosprawności p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie.

II SA/Lu 1285/02 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-01-27

Sprawa ze skargi Ł. K. na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o ustalenia stopnia niepełnosprawności p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie.

II SA/Bd 578/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-06-28

, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych., Jak zauważył w swym...
go szeroko i stosować wskazane zwolnienie we wszystkich sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Taki...

II SA/Bd 1064/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-10-31

organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych., Jak zauważył w swym...
i stosować wskazane zwolnienie we wszystkich sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Taki sposób rozumienia...

II SA/Bd 188/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych., Jak zauważył w swym postanowieniu Naczelny Sąd...
zwolnienie we wszystkich sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Taki sposób rozumienia powołanego przepisu...

II SA/Bd 633/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-06-20

lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych., Jak zauważył w swym postanowieniu...
i stosować wskazane zwolnienie we wszystkich sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Taki sposób rozumienia powołanego...

I OZ 22/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-29

lub bezczynność organu w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych jest od tych kosztów zwolniona. W związku...
, a więc czy sprawa ta dotyczy zakresu chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych (lit. c tego przepisu), jak przyjął to Sąd Wojewódzki...

II SA/Wr 2749/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi I. M. na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we W. z dnia 24 października 2003 r. w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności postanawia : umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
1   Następne >   +2   +5   +10   16