Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

III OSK 1367/21 - Wyrok NSA z 2022-07-15

. P. nie uległ poprawie i nadal jest ona osobą schorowaną, cierpiącą na szereg poważnych chorób, w tym chorobę zawodową, które uniemożliwiają jej normalne funkcjonowanie...
z Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego [...] dla lekarza kierującego/POZ z [...] stycznia 2019 r. wydanej przez A. N., specjalistę chorób...

I OSK 2795/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

się, cierpiącą na chorobę [...]. W świetle uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego [...] z dnia [...] października 2009 r. o sygn. akt [...], T.B. wielokrotnie uniemożliwiał...
zawodowego [...] z dnia [...] marca 2012 r., z którego wynikała pozytywna prognoza skarżącego w zakresie zmiany jego sposobu życia, a tym samym błędne uznanie przez Sąd meriti...