Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Wr 883/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-24

Wniosek D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o zasadzenie na jego rzecz kosztów postępowania procesowego w sprawie ze skargi M. K. na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 13 marca 2002 r. brak numeru decyzji w przedmiocie odmowy objęcia nadzorem inspekcji weterynaryjnej sklepów należących do skarżącej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu; 2. uiszczony wpis w kwocie 5 zł (pięć złotych) zwrócić stronie skarżącej; 3. oddalić wniose...

II SO/Ol 18/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-11-26

wniosku M. Z. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie zawodowego pełnomocnika złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję '[...]' Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii...
z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt postanawia odmówić przyznania wnioskodawcy prawa pomocy. M. Z., przed wniesieniem skargi...

II SA/Rz 814/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-19

(Dz. U. nr 33, poz. 287 ze zm.) art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. nr 69, poz...
zwierząt w rozumieniu art. 2 ust. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, gdyż oferowane zwierzęta nie są 'grupowane...

II SA/Wr 137/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-10

w związku z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014r. poz. 1539) - dalej: u.o.z.z. oraz art...
, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły'. Na to, że zarobkowego celu działalności gospodarczej...

II SA/Go 891/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-25

z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie zwierząt i o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt., Wymagania jakie powinien spełniać ośrodek...
dla danego gatunku, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie zwierząt i o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. We wniosku...