Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II SA/Po 671/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-13

u skarżącego wadę wzroku opisaną w § 11 pkt.2 i §13 pkt.2 wskazanego wykazu chorób zawodowych .§11 pkt.2 opisuje wadę jako :Zez utajony lub zez jawny nieznacznego stopnia...
, §13 pkt 2 wykazu chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej, stanowiącej załącznik Nr 2 do rozporządzenia-Ministra Obrony...

II SA/Rz 853/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-10-22

. Nr [...] Powiatowa Komisja Lekarska (dalej w skrócie: 'PKL') w pkt 1. przypisała rozpoznane u J. O. schorzenie i ułomność do odpowiednich jednostek chorobowych: § 13 pkt 5 wykazu chorób...
na zamiar podjęcia studiów w Wojskowej Akademii Technicznej po ukończeniu Technikum Elektronicznego (jest uczniem klasy III) i związanie swojej przyszłości z zawodową służbą...

II OSK 314/07 - Wyrok NSA z 2007-10-16

gotowości do obrony RP (w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny) należy założenie, iż stwierdzony przez komisję lekarską charakter choroby...
odmianę niezdolności do służby uniemożliwia stronie odzyskanie statusu poborowego. Wyklucza tym samym taką osobę, z racji stwierdzonej wobec niej choroby lub stanu organizmu...

II SA/Ol 816/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-11-13

jego rozwoju zawodowego, skutecznie uniemożliwiając mu podjęcie jakiegokolwiek zawodu w służbach mundurowych., Pismem z 5 kwietnia 2019 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień...
powtórzył dotychczas podnoszone argumenty. Dodatkowo wskazał, że nigdy nie cierpiał na 'zanik pourazowy nerwu wzrokowego oka lewego'. Choroba ta jest nieuleczalna i powoduje...

II SA/Bd 485/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-27

(Dz.U. z 2004 r. Nr 151, poz. 1595 z późn. zm.), w związku z powołanymi w uzasadnieniu przepisami 'Wykazu chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej...