Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Kr 4/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-03

depresyjnym. Znaczne nasilenie choroby nastąpiło we wrześniu 2010 r. i wymagało to długotrwałego leczenia. K. F. przebywał na zwolnieniu lekarskim od dnia 14 września 2010 r...
do oddawczej skrzynki pocztowej narusza zasady należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru czynności wykonywanych przez listonosza. Nie została spełniona przesłanka...