Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

II GSK 170/19 - Wyrok NSA z 2022-05-27

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095...
. Z tego więc powodu sporządzenie skargi kasacyjnej zostało powierzone zawodowemu pełnomocnikowi, który ma zadbać o profesjonalizm tego środka prawnego., W rozpoznawanej...

III SA/Gl 244/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-01

skarżący reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika wniósł o jego uzupełnienie o;, 1) informację KWK ,,D’’ czy podmiot ten dysponuje profilem geologicznym otworu wykonanego...
z dnia 2 marca 2002 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...