Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bd 511/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-08-29

z podejrzeniem choroby zawodowej., Odnosząc się natomiast do podniesionego przez skarżącego, w skardze i w trakcie rozprawy, żądania wypłaty przez organ administracji odszkodowania...
Karty oceny narażenia zawodowego, a także błędne przyjęcie, że jego pobyt w Jednostce Wojskowej nr [...] od 9.11.1954 r. do 18.05.1956 r. stanowił służbę zastępczą...

II SA/Bd 390/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-24

u st. kpr. rez. T. M. schorzenie opisane w § 72 pkt 1 Wykazu chorób lub ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz do służby...
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawarcia kontraktu na pełnienie zawodowej służy wojskowej uchyla zaskarżoną...

II SA/Bd 501/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-14

. na decyzję [...] Inspektoratu [...] Sił [...] w [...] z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej uchyla zaskarżoną decyzję...
wojskowej żołnierzy zawodowych, z dniem [...] stycznia 2018r. zwolnił st. szer. K. C. z zawodowej służby wojskowej i przeniósł do rezerwy - wskutek otrzymania niedostatecznej...

II SA/Bd 1075/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-04

z którym żołnierzom zawodowym mogą być przyznawane zapomogi - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny...
W sprawach w przedmiocie przyznania zapomóg żołnierzom zawodowym na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy...

II SA/Sz 273/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-07-13

. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie należności związanych ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej oddala skargę Zaskarżoną...
września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 141, poz. 892 z późn. zm.) przyznał C.Z. :, 1. odprawę pieniężną w wysokości...

II SA/Bd 348/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-07-20

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w [...] z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy oddala skargę...
. 115 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z dniem [...] 2016r. zwolnił st. szer. Ł. P. z zawodowej służby wojskowej...

II SA/Bd 282/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-15

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie zawarcia kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej oddala skargę. Decyzją...
Nr [...] Komendanta [...] z dnia [...] października 2017 r., odmówiono zawarcia ze st. kpr. rez. T. M. (skarżącym) kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej...

II SA/Bd 794/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-03

w [...] z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej oddala skargę. Dowódca 10 Brygady Logistycznej rozkazem personalnym...
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 536 t.j.), zwana dalej: 'ustawą o służbie wojskowej', §12 i §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony N. z dnia...

II SA/Bd 1234/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-10

w związku z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 90 poz. 593, ze zm.) oraz § 6...
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno - bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 87 poz. 565, zwanego dalej...

II SA/Bd 682/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-08-02

żołnierza zawodowego w służbie z powodu choroby jest usprawiedliwiona winno uwzględniać treść art. 60b u.s.w.ż.z., zgodnie z którym zwolnienie żołnierza zawodowego od zajęć...
nr 1 do rozporządzenia. Zdaniem Sądu tylko przedstawienie tego rodzaju zaświadczenia pozwala uznać, że nieobecność żołnierza zawodowego w służbie z powodu choroby...
1   Następne >   +2   6