Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 1848/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

za rozłąkę nie wypłaca się:, 1) jeżeli przez okres miesiąca kalendarzowego żołnierz zawodowy:, a) nie wykonywał zadań służbowych z powodu choroby lub zwolnienia...
Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 ze zm.), art. 7 ust. 2, art. 68 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz...

I OSK 1056/09 - Wyrok NSA z 2010-02-11

zaprzestania służby z powodu choroby. Wyjaśnił, że na ciągłym zwolnieniu lekarskim przebywa od dnia [...] listopada 2007 r., stąd też wskazany w tym przepisie termin 12 miesięcy...

III OSK 973/21 - Wyrok NSA z 2022-01-27

wskazanych informacji nie jest również ograniczona czasowo, ani uzależniona od statusu zawodowego osoby związanej z SKW., Stąd też w ocenie organu orzeczenie podjęte przez Sąd...
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...