Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II SA/Ka 3001/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-02-02

Sprawa ze skargi A. P. na uchwałę Sejmiku Województwa [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej oddala skargę

II SAB/Wr 115/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-14

Sprawa ze skargi A S.A. w L. na bezczynność Sejmiku Województwa D. co do podjęcia uchwały o zmianie formy gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w L., oddala skargę.

III SA/Wr 614/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-04

rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2., a w ust. 2...

III SA/Wr 703/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-08

szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2., a w ust. 2...

III SA/Wr 776/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-04

. 1 ustawy przewidziano, że ustawa określa szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej...

III SA/Wr 773/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-10

z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2., a w ust. 2, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie...

OSK 1827/04 - Wyrok NSA z 2005-07-28

chorób wewnętrznych i gastroenterologii, winna być zaopiniowana w trybie, o jakim mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Nie można podzielić stanowiska...
Uchwała sejmiku województwa o likwidacji bądź przekształceniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. Naczelny Sąd...

II SA/Bk 854/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-13

w postępowaniu w sprawie ze skargi Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w B. i Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkiego...
. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestników w sprawie ze skarg Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkiego Szpitala...

II OZ 491/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku do udziału w sprawie ze skargi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K...
Ogólnoadministracyjnej zażalenia Rady Społecznej Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu...

II OZ 401/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-15

Ogólnoadministracyjnej zażalenia Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2012 roku, sygn. akt II SA/Bk 854/11 odmawiające dopuszczenia Rady Społecznej Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc...
1   Następne >   3