Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

III SAB/Łd 16/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-20

chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d) ze stosunków pracy i stosunków służbowych,, e) z zakresu ubezpieczeń społecznych,, f) z zakresu...

I SA/Rz 698/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-28

spowodowanej chorobą., Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem gmina B. wniosła do tutejszego Sądu skargę. W skardze zarzuciła naruszenie swobody samorządów. Podkreśliła...
którzy w wyniku oddania dziecka pod opiekę, mogliby podjąć prace zawodową. ( wyrok z dnia 13 października 2011r., sygn. akt I SA/Po 613/11)., Mając to wszystko na uwadze...