Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

II GSK 867/13 - Wyrok NSA z 2014-07-30

wyników ze wszystkich kolokwiów przeprowadzanych w trakcie aplikacji. Jednocześnie przyznała, że nie zaliczyła jednego z dwóch kolokwiów, co było spowodowane jej chorobą...
. W uzasadnieniu uchwały Krajowa Rada Notarialna odwołała się do pojęcia 'sprawowania pieczy', jako konstytucyjnego obowiązku każdego z samorządów zawodowych, w tym samorządu...

VI SA/Wa 3875/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

jednego z dwóch kolokwiów, co było spowodowane jej chorobą w czasie ciąży., Krajowa Rada Notarialna w [...], uchwałą z dnia [...] sierpnia 2012 r., utrzymała w mocy uchwałę...
obowiązku każdego z samorządów zawodowych, w tym samorządu notarialnego (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP): Rada uznała, że pojęcie ' sprawowania pieczy' należy rozumieć szeroko...

VI SA/Wa 2150/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

jako aplikant opanowała dziedziny prawa objęte szkoleniem aplikacyjnym w stopniu, który umożliwia jej przystąpienie do egzaminu zawodowego - a zatem, czy próba zaznajomienia...
pkt 9 w zw. z art. 75 p.n. Wskazała, że odbyła wymagane ustawą Prawo o notariacie oraz rozporządzeniem o organizacji szkolenia zawodowe, seminaryjne oraz praktyki...

VI SA/Wa 1314/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-16

dotyczące przebytej choroby nowotworowej, która według zainteresowanego mogła mieć wpływ na uchybienia zawodowe (k. [...] akt adm.)., A. W. wniósł zażalenie na powyższą...
A. W. złożone na posiedzeniu Rady dotyczące przebytej choroby nowotworowej, która według zainteresowanego mogła mieć wpływ na uchybienia zawodowe., W ocenie Sądu, uchwała...

VI SA/Wa 1548/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-09

wykonywania zawodu oraz o nieskazitelnym charakterze, a nie osoby spełniające wyłącznie formalne przesłanki dotyczące kwalifikacji zawodowych. Aplikant notarialny jest bowiem osobą...
jak również okoliczności charakteryzujące jej dotychczasową postawę życiową, w tym właściwości osobiste, przebieg edukacji, działalność społeczną i zawodową...

II GSK 1352/13 - Wyrok NSA z 2014-10-30

skarżąca - w niektórych przypadkach (m.in. Izba Notarialna w W., czy też Izba Notarialna w K.) organy samorządu zawodowego odmawiają wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji...
poprzez nieuwzględnienie skargi na skutek przyjęcia, że z posiadanej przez organy samorządu zawodowego notariuszy dokumentacji i prowadzonych rejestrów nie wynika...

VI SA/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-25

zdrowia, choroba nowotworowa i proces leczenia miały negatywny wpływ jego pracę zawodową, zwłaszcza w pierwszych latach działalności notarialnej., W odpowiedzi na skargę...
wizytacji. Wskazała ponadto, że przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia notariusza złożone na posiedzeniu Rady dotyczące przebytej choroby nowotworowej, która według...