Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

II GSK 867/13 - Wyrok NSA z 2014-07-30

wyników ze wszystkich kolokwiów przeprowadzanych w trakcie aplikacji. Jednocześnie przyznała, że nie zaliczyła jednego z dwóch kolokwiów, co było spowodowane jej chorobą...
. W uzasadnieniu uchwały Krajowa Rada Notarialna odwołała się do pojęcia 'sprawowania pieczy', jako konstytucyjnego obowiązku każdego z samorządów zawodowych, w tym samorządu...

VI SA/Wa 3875/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

jednego z dwóch kolokwiów, co było spowodowane jej chorobą w czasie ciąży., Krajowa Rada Notarialna w [...], uchwałą z dnia [...] sierpnia 2012 r., utrzymała w mocy uchwałę...
obowiązku każdego z samorządów zawodowych, w tym samorządu notarialnego (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP): Rada uznała, że pojęcie ' sprawowania pieczy' należy rozumieć szeroko...

VI SA/Wa 2150/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

jako aplikant opanowała dziedziny prawa objęte szkoleniem aplikacyjnym w stopniu, który umożliwia jej przystąpienie do egzaminu zawodowego - a zatem, czy próba zaznajomienia...
pkt 9 w zw. z art. 75 p.n. Wskazała, że odbyła wymagane ustawą Prawo o notariacie oraz rozporządzeniem o organizacji szkolenia zawodowe, seminaryjne oraz praktyki...

VI SA/Wa 1314/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-16

dotyczące przebytej choroby nowotworowej, która według zainteresowanego mogła mieć wpływ na uchybienia zawodowe (k. [...] akt adm.)., A. W. wniósł zażalenie na powyższą...
A. W. złożone na posiedzeniu Rady dotyczące przebytej choroby nowotworowej, która według zainteresowanego mogła mieć wpływ na uchybienia zawodowe., W ocenie Sądu, uchwała...

VI SA/Wa 1548/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-09

wykonywania zawodu oraz o nieskazitelnym charakterze, a nie osoby spełniające wyłącznie formalne przesłanki dotyczące kwalifikacji zawodowych. Aplikant notarialny jest bowiem osobą...
jak również okoliczności charakteryzujące jej dotychczasową postawę życiową, w tym właściwości osobiste, przebieg edukacji, działalność społeczną i zawodową...

II GSK 1352/13 - Wyrok NSA z 2014-10-30

skarżąca - w niektórych przypadkach (m.in. Izba Notarialna w W., czy też Izba Notarialna w K.) organy samorządu zawodowego odmawiają wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji...
poprzez nieuwzględnienie skargi na skutek przyjęcia, że z posiadanej przez organy samorządu zawodowego notariuszy dokumentacji i prowadzonych rejestrów nie wynika...

VI SA/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-25

zdrowia, choroba nowotworowa i proces leczenia miały negatywny wpływ jego pracę zawodową, zwłaszcza w pierwszych latach działalności notarialnej., W odpowiedzi na skargę...
wizytacji. Wskazała ponadto, że przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia notariusza złożone na posiedzeniu Rady dotyczące przebytej choroby nowotworowej, która według...

III OSK 1272/21 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

. Ustawa nie wymienia wśród organów tego samorządu zawodowego sądów dyscyplinarnych. Niemniej jednak nie może budzić wątpliwości, iż sądy dyscyplinarne izby notarialnej...
są jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego notariuszy zajmującymi się prowadzeniem spraw dyscyplinarnych członków tej korporacji zawodowej. Sądownictwo dyscyplinarne...