Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

III SA/Kr 1596/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-30

z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków...

III SA/Gd 293/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-22

i trwale niezdolnego do pracy. Niezdolność ta została spowodowana stanem narządu ruchu w związku z wypadkiem przy pracy. Ponadto rozpoznano u skarżącego chorobę zawodową...

III SA/Kr 638/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-05

poz. 1270 ) wynika, iż nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych, między innymi strony skarżące w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczących chorób...
zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie...

II SA/Ka 2519/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-02-18

, a tym samym naruszono art. 1 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 19 ust. 1 i 2 i art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 z późn. zmianami)., Podniesiono...
w przyszłości, a co za tym idzie zarzut skargi w tej mierze jest bezzasadny., Wskazano, że w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustawodawca...

II SA/Ke 108/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-04-16

,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d) ze stosunków pracy i stosunków służbowych,, e) z zakresu ubezpieczeń...

III SA/Kr 58/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-19

, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy jest Państwowa Inspekcja Sanitarna - art. 4 ust. l pkt. 5 ustawy z dnia...

II SA/Ol 493/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-09-23

z zakresu zdrowia publicznego, w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, przez m.in. prowadzenie działalności zapobiegawczej...
chorób, uczuleń i innych dolegliwości lub objawów, które występują u dziecka, i mają znaczenie dla osób sprawujących nad nim opiekę, a nie informacje o odbytych...

II SA/Wa 453/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-08

powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, przez m.in. prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych...
17 ust 1 i ust 10 pkt 1, 2, 4 i ust 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi poprzez wprowadzenie zmian...

III SA/Gl 826/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-20

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych...
w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239), mieści...

II SA/Łd 277/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-29

chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Sam fakt sporządzenia opinii o projekcie regulaminu, nie oznacza jeszcze jednak, że opinia taka ma charakter wiążący dla rady...
nieruchomości sytuacji w tym zakresie określa art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz...
1   Następne >   +2   +5   11