Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SA/Wa 1491/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-15

bezspornie, że skarżący ma chorobę alkoholową. Okoliczność ta nie uzasadnia jednak podejrzenia niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza dentysty. Nie przesadzając...
zawodu i jednocześnie zasugerowała odbycie szkolenia zawodowego przed rozpoczęciem samodzielnej praktyki, z uwagi na długi okres braku kontaktu z zawodem oraz negatywny wpływ...

II SAB/Rz 82/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-13

mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Na te zasady etyki zawodowej wyraźnie...
zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej, zaś postępowanie dot. złożenia nieprawdziwego oświadczenia w postępowaniu o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty...

VII SA/Wa 389/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-31

Lekarska w K. podjęła ww. uchwałę, po tym jak powzięła uzasadnione podejrzenie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza. Kierownik odbywanej przez niego...
, że istnieje uzasadnione podejrzenie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza, powołuje komisję złożoną z lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych...

II GSK 78/22 - Wyrok NSA z 2022-03-15

., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieprzygotowania zawodowego i zobowiązania do odbycia uzupełniającego przeszkolenia 1. oddala skargę kasacyjną, 2. umarza postępowanie w sprawie wniosku...
. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] listopada 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieprzygotowania zawodowego i zobowiązania do odbycia...

II GZ 466/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-15

pełnomocnik organu r. pr. B. W. wskazała, że uchybienie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej było spowodowane ciężką chorobą radcy prawnego I. K., której powierzono sprawę...
. Zdaniem WSA, organ administracji powinien w swoich procedurach zabezpieczyć się na wypadek choroby pracownika (w niniejszej sprawie pełnomocnika) i wyznaczyć jego zastępcę...

II OSK 1909/20 - Wyrok NSA z 2021-06-09

tytuł zawodowy lekarza wydany [...] grudnia 2012 r. przez Uniwersytet Medyczny im. [...] w P., jak również, że na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r...
. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r., Zdaniem skarżącego obowiązek...

II OSK 2706/19 - Wyrok NSA z 2021-06-08

medyczną - historię choroby ze Szpitala Centrum Psychiatrii w [...] - rozpoznała u lekarza E.G. zaburzenia schizotypowe oraz wydała orzeczenie stwierdzające, że jest ona...
korzystania z własnych zasobów wiedzy i doświadczeń zawodowych, zakłócenia w interpretacji i kojarzeniu faktów, nieadekwatność reakcji emocjonalnych i zachowania...

VII SA/Wa 1178/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

osiągnięcia korzyści majątkowej, nie posiadając uprawnień wymaganych przepisami udzielał świadczeń zdrowotnych, polegających na rozpoznawaniu chorób i leczeniu...
, jak i w życiu prywatnym nie można mówić o niezbędnym prestiżu zawodowym i niezbędnym zaufaniu pacjenta, na co wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku...

VII SA/Wa 1175/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

. Zaprzecza jakimkolwiek poważniejszym chorobom, urazom, bólom głowy, utratom przytomności, zatruciom, spożywaniu alkoholu, paleniu papierosów. Przebadany Testem...
spotkaniach z żoną Badanego mających miejsce 20.04.2017r. oraz 11.05.2017r. zapewniała nas Ona o bardzo dużej sprawności zawodowej i poznawczej męża. wyraźnie podkreślając dobre...

VII SA/Wa 2117/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

., Powyższe wynikało z uprzedniego stwierdzenia niedostatecznego przygotowania zawodowego w tym zakresie. Lekarz M. S. w dniu 31 marca 2015 r. złożył wniosek o przyznanie...
z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym poprzez odbycie kursu z języka polskiego i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Naczelną...
1   Następne >   3