Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II GNP 1/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-19

zawodowego oraz prowadzonej działalności na terytorium Wielkiej Brytanii., Sąd I instancji oddalając skargę na tą uchwałę stwierdził, że większość podniesionych...
przez stronę w skardze zarzutów koncentrowała się na kwestii uznania kwalifikacji zawodowych skarżącego. Sąd stwierdził również, że powołanych w skardze przepisów dyrektywy...