Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I OSK 2090/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

sprawie skarżąca powzięła wiadomość o wypadku,, 5) art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zgodnie z którym, za wypadek (przy pracy) uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz...

III SO/Kr 10/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-22

ubezpieczeń społecznych , dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej oraz dotyczących chorób...
zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, z zakresu ubezpieczeń społecznych., Ponieważ przedmiotowa sprawa dotyczy właśnie wymienionego w ustawie zakresu...

III SA/Kr 1188/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-10

i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej oraz dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, z zakresu ubezpieczeń społecznych...

III SA/Kr 854/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-17

bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej, dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych...

III SO/Kr 16/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej, dotyczących chorób...
zawodowych, świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych, ze stosunków pracy i stosunków służbowych itp. Przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu jest, jak wynika...

III SA/Kr 888/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-15

oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej, dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych, ze stosunków pracy i stosunków...

III SA/Kr 1055/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-17

skarżące w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, dotyczących statusu...

III SA/Kr 864/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-21

społecznej , dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień...

III SA/Kr 1361/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-19

chorób zawodowych, świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych, ze stosunków pracy i stosunków służbowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych itp., Przedmiotem skargi...

III SO/Kr 36/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-10

pomocy i opieki społecznej, dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej, dotyczących chorób zawodowych...
1   Następne >   +2   +5   7