Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 2399/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-09

[...] marca 2013 r. zainteresowany został zwolniony z pełnienia zawodowej służby wojskowej., Decyzją z dnia [...] września 2013 r. Nr [...] Dyrektor Oddziału Regionalnego...
mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu w kwaterze, a także temu, który do dnia zwolnienia nie otrzymał...

II SA/Wa 2123/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej, jego sytuacja może być uznana za wyjątkową do rozpatrzenia przez Ministra Obrony Narodowej, jednakże zgoda może zostać wydana...
, iż wyjątkowość jego sytuacji należałoby uzasadniać nie w oparciu o sytuację finansową, osobistą czy też zdrowotną, lecz faktem, iż był żołnierzem zawodowym, który w czasie...

I OSK 300/12 - Wyrok NSA z 2012-10-05

zaświadczenie Wojskowego Biura Emerytalnego w Rzeszowie z dnia 2 lipca 2010 r. z którego wynika, że został on zwolniony z zawodowej służby wojskowej z dniem 31 stycznia...
Rzeczypospolitej Polskiej, ostatnio nowelizowanej ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych...

I OSK 537/14 - Wyrok NSA z 2015-11-19

. S. J. z dniem 31 stycznia 1995 r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Organ pierwszej instancji odmowę wypłaty przedmiotowego...
świadczenia uzasadnił faktem, że instytucja prawna jaką jest odprawa mieszkaniowa została wprowadzona dopiero od 1 lipca 2004 r., tzn. po zwolnieniu ww. z zawodowej służby...

II SA/Wa 2260/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-17

faktyczne i prawne., T. M. z dniem [...] listopada 1989 r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. W dniu [...] listopada 2010 r. do Dyrektora [...] w B. wpłynął...
od 1 lipca 2004 r. zaś wnioskujący zwolniony został z zawodowej służby wojskowej przed tą datą., W dniu [...] sierpnia 2012 r. z byłą żoną T. M. została zawarta umowa...

II SA/Wa 2408/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 208, poz. 1308)., Natomiast w dniu 1 lipca 2010 r. weszły...
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2010 r. odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby...

II SA/Wa 1038/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-21

zaświadczenie z dnia 2 lipca 2010 r. Wojskowego Biura Emerytalnego w R., z którego wynika, iż zainteresowany został zwolniony z zawodowej służby wojskowej z dniem...
2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 208, poz. 1308). Natomiast w dniu 1 lipca...

I OSK 3202/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

Wojennej z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] J. K. z dniem [...] maja 2013 r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy, zaś w dniu...
r. Nr 5, poz. 19 ze zm.) na zakwaterowanie stałe żołnierza zawodowego i jego rodziny przeznaczone były osobne kwatery stałe. Natomiast zgodnie z przepisem art. 1a ust. 1...

II SA/Wa 1877/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

, a z zawodowej służby wojskowej został zwolniony z dniem [...] listopada 2011 r., W trakcie jej pełnienia organ przyznał mu, decyzją z [...] maja 2009 r., prawo...
stałej, który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej otrzymał od Agencji lokal mieszkalny jako zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych i realizację prawa...

II SA/Wa 1581/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-12

. o przyznaniu emerytury wojskowej. Na tej podstawie ustalono, że ww. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej pełnionej na podstawie kontraktu na pełnienie służby...
żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 208, poz. 1308). Natomiast w dniu 1 lipca 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22...
1   Następne >   +2   +5   +10   13